Persbericht 18 oktober 2022

VRIJE GEWEER SCHIETWEDSTRIJD BIJ HET SINT JORIS GILDE BERLICUM

Na een lange onderbreking van de competitie geweerschieten werden dit seizoen door diverse gildes Vrije Geweer Schietwedstrijden georganiseerd.

Het Sint Joris Gilde van Berlicum nodigde de schutters van Gildekring Hoge Schuts uit om op zaterdag 15 oktober 2022 op een sportieve wijze deze strijd met elkaar aan te gaan.


We hadden niet de verwachting dat het droog zou blijven, maar dat viel gelukkig erg mee; de regenpakken en poncho’s konden aan de kapstok blijven.

Er verschenen 29 deelnemers onder de boom en het begon een beetje op een reünie te lijken; sommige schutters hadden elkaar een paar jaren niet meer gezien.
Er werd geschoten volgens de nieuwe klasseindeling van de Hoge Schuts geweercompetitie. Met dank aan Tonnie Brands die de lijsten keurig verzorgd had.
Te weten: A klasse, B-klasse en 65+ klasse. Ook was er het onderdeel korpsschieten.

Voor elke klasse waren er drie prijzen in de vorm van een levensmiddelenpakket.

Winnaars A klasse:
   1. Alex Buren
   2. Patricia Heerkens
   3. Angelie Buren

Winnaars B klasse:
   1. Henk Jansen
   2/3. Jan Schakenraad en Michel de Wit

Winnaars 65+ klasse:
   1. Henk van Helvoirt
   2. Bert Vorstenbosch
   3. Tonnie Brands

De vier prijsjes voor het winnende korps gingen naar het Sint Willebrordusgilde. De gildebroeders uit Heeswijk schoten meteen een ‘volle bak’; 12 uit 12 punten.

Er waren geen deelnemers voor de Jeugdklasse. De prijsjes werden tijdens de uitreiking spontaan door hoofdman Ad van Lith gegeven aan de aanwezige kinderen, die, zoals hij zei; “nog te jong waren om te schieten, maar toch graag mee hadden willen doen”.02-04-2022

Sint-Willebrordusgilde Heeswijk organiseerde de eerste vrije geweerschietwedstrijd in 2022.

Zo’n 30 schutters uit Gildenkring Hoge Schuts streken neer op het gildeterrein in Heeswijk. Ondanks de koude wind werd het een gezellige boel. Eindelijk weer onder elkaar, elkaar zien en weer handen kunnen schudden en met elkaar op een sportieve manier de strijd aan te gaan.

Er werd geschoten om 15 goed gevulde levensmiddeltassen. Bij het personeel schieten waren de volgende winnaars: 1e Frans van Hirtum, 2e Paul Heerkens, ¾ Francois van Hirtum, ¾ Perry Vos, 5e Michel de Wit.

Bij het kampioen schieten wonnen: 1e Francois van Hirtum, 2e Bryan Colijn, ¾ Frans van Hirtum, ¾ Gertie van der Cammen, 5e Michel de Wit.

Bij het Kunst en Geluk schieten: 1e Francois van Hirtum, 2e Michel de Wit, 3e Marcel van Tuijl, 4e Paul Heerkens, 5e Perry Vos.

Tijdens de loterij werden er ook nog 5 goed gevulde levensmiddeltassen uitgereikt.

De corona heeft twee jaar ons weg gehouden van de wedstrijden. Het was een verademing om weer bijeen te zijn met de schutters die graag samen met ons ondanks het koude weer voor dit jaar de aftrap wilden maken.

Schutters van Gildekring Hoge Schuts het was weer fantastisch als vanouds, bedankt.24-02-2022

Aan de leden van Gildenkring Hoge Schuts.

We hebben in de brief van 6 december 2021 aan de leden aangegeven vanwege corona geen Hoge Schuts Gildendag in 2022 te gaan organiseren.

Nu de regels betreffende corona pas in februari versoepeld zijn is het voor het gilde uit Uden te kort dag om voor dit jaar de Hoge Schuts Gildendag te gaan organiseren.

Tijdens de hoofdliedenvergadering in Heeswijk heeft Vorstenbosch aangegeven graag een soort van eigen Gildendag te willen organiseren nu we niets hebben dit jaar. Zij willen dan op eigen initiatief een soort van eigen Gildendag organiseren. Omdat zij weinig voorzieningen hoeven te treffen omdat de hal van hen groot genoeg is om deelnemers op te vangen. Uiteraard kan elk gilde op een moment een soort van eigen Gildendag uitroepen.

De overheid heeft er geen problemen mee dat het gilde van Vorstenbosch een eigen Gildendag wil organiseren. Zij kunnen dan zelf bepalen welke gilden hiervoor uitgenodigd worden.

De volgorde voor de leden van Hoge Schuts om de jaarlijkse Gildendag te organiseren blijft dan gewoon gehandhaafd en is Uden volgend jaar aan de beurt.

Met Gildegroet
Kring Hoofdman
Hans de Visser


Overdracht secretariaat Gildenkring Hoge Schuts

Beste ex-overheidsleden, gisteravond heeft de overdracht van het secretariaat bij Simone van de Wijgert plaatsgevonden.
De digitale bestanden van de Gildenkring Hoge Schuts zijn tezamen met een bos bloemen aan Simone overhandigd.
Ik heb bij de bestanden van de kring een jaaroverzicht gestuurd van wat er zoal gedaan moet worden zodat men samen als overheid weinig zaken of acties kan missen, gebruik deze planning dan ook en maak er samen ter controle gebruik van. (zie hiervoor de bijlage, jaarplanning)
Ik blijf zoals afgesproken het archief van de kring beheren. Simone gaat nu via OneDrive met Ben Vissers samen werken. En Jurgen gaat het zilver voor de wedstrijden regelen.
Ik dank jullie bij deze nogmaals voor de jarenlange fijne onderlinge samenwerking.
Denk eraan jullie moeten het samen doen en ik heb hiervan die laatste twintig jaar samen met jullie van genoten.
Rest mij nog Simone bij deze veel succes te wensen.

Met vriendelijke groet;

Hoofdman Sint-Willebrordusgilde Heeswijk
Jan Schakenraad


Eerste vrouwelijke kringgildekampioen geweerschieten

ROSMALEN De Hoge Schuts sloot op zondag 20 oktober de wedstrijdperiode af met diverse successen. Na een zeer succesvol jaar voor het Rosmalense Gilde Sint Catharina Sint Joris nam het team acht van de veertien schildjes mee naar huis. Een daarvan is wel heel bijzonder. Patricia Heerkens-Steenbakkers behaalde de hoogste prijs die je kunt winnen in de kring. Tevens is zij de eerste vrouw die dit presteert.

Door Corrianne Schijvens-van Hassel

De Hoge Schuts is de kring waarin het Rosmalense Gilde Sint Catharina Sint Joris zijn competitie speelt. Het Rosmalense Gilde is een van de dertien deelnemers in deze kring. Maar wel een waar vele goede prestaties door geleverd worden. Patricia Heerkens-Steenbakkers (37) van dit Rosmalense gilde is de eerste vrouw die winnaar is geworden bij het geweerschieten in de A-klasse, de hoofdklasse dus. Een historische gebeurtenis voor zowel de Rosmalense gilde als de kring Hoge Schuts.

Eerste vrouw

Patricia: “Ik ben in 2007 begonnen bij het gilde in Rosmalen met schieten. Ik ben bij het Gilde in Rosmalen terechtgekomen doordat mijn vader en een oom en tante lang geleden op zoek waren naar een gilde om zich bij aan te sluiten. Wij komen uit Schijndel en bij ons was vroeger geen gilde in de buurt. Later zijn ook mijn moeder, zus en ikzelf lid geworden. Voor mij was dat in 2007. Ook mijn man is actief en schiet bij Sint Catharina Sint Joris. Met het geweer schieten wij op een bak hoog boven op een paal met daarin 3 wippen. Iedere ronde moet je er een wip afschieten. Een wip is een pijpje met daarop een dop. We moeten die dop dus van dat pijpje af schieten. Hoe verder je in de wedstrijd komt, hoe moeilijker het wordt. Het eerste schot is namelijk nog een pijpje van 7 millimeter en goed zichtbaar. De volgende ronde ga je naar de 5 millimeter en vervolgens nog een van 3 millimeter, het wordt iedere ronde moeilijker dus. Daarnaast komt er ook iedere ronde een handicap bij. Zo mag je de eerste ronde nog tegen de paal leunen waar je het geweer op legt. ”

Meerdere titels

Patricia heeft in de loop der jaren meerdere titels op haar naam geschreven. Ze heeft al twee keer de federatietitel binnengehaald op het onderdeel schieten uit de vrije hand. Een keer is ze met het korps (4-tal) kampioen geweest en heeft ze meerdere prijzen op diverse gildedagen gewonnen. Binnen de eigen vereniging is ze inmiddels ook al een paar keer Schutterskoning geweest.

Concurrentie

Er worden in het seizoen – dat begint in maart en eindigt in oktober – 20 wedstrijden op eigen terrein geschoten en 10 wedstrijden op het terrein bij een ander gilde. Iedere zaterdagavond zijn ze hiermee druk bezig. Er is veel concurrentie. Patricia: “Binnen de eigen vereniging zijn we al met 20 schutters. In de totale kring zijn dat er 23, waarvan 20 mannen en 3 vrouwen in de A-klasse. Wij zijn het enige gilde met zoveel schutters in de kring. Het schieten is niet echt meer een mannensport; ook jongeren en vrouwen gaan de sport steeds meer beoefenen. Het is dan ook een gemengde sport, mannen en vrouwen door elkaar heen. Ik vind het leuk om van die mannen te kunnen winnen. Mensen verwachten niet van mij dat ik met een geweer schiet. In het clubgebouw zijn wij een grote familie, maar zodra we onder de schietboom staan is het ieder voor zich en willen we allemaal winnen.

Meerdere winnaars

Het seizoen dat nu is afgelopen heeft veel meer mooie prijzen opgeleverd voor Sint Catharina Sint Joris. Zo werd Carsten Krootjes kampioen bij de jeugd tot 16 jaar, werd Arie Steenbakkers tweede in de klasse C. In de klasse B werd Jordy Colijn kampioen en Gerion van Nuland knap 3e. In de klasse A werd Francois van Hirtum 2e achter de nieuwe kampioen Patricia Heerkens-Steenbakkers. Als klap op de vuurpijl werd zowel het eerste als het tweede korps kampioen van alle gildes. Schieten bij een gilde is heden ten dagen niet meer zo oubollig als het lijkt. Voor meer informatie: www.gilderosmalen.nl.

Patricia Heerkens-Steenbakkers


Verslag Trom-/Bazuin commissie Kaderdag 2019

Op 14 april 2019 vond de Kaderdag plaats bij het gilde Sint Catharina – Sint Joris in Rosmalen. Het was zonnig weer, maar een stond een koude wind. Door de (lage) hoeveelheid deelnemers, werd besloten om alle onderdelen op één veld plaats te vinden. Hier waren we met de commissies en kring overheid snel uit, zodat we tussendoor als jury ook even op konden warmen.
We hadden dit jaar 4 deelnemers bij het trommen en 3 deelnemers bij het bazuinen. Het gilde Sint Antonius Abt uit Nuland was goed vertegenwoordigd in beide onderdelen, ook deed hun jeugdgroep mee met het trommelen.
Bij het trommen bestond de jury uit de commissieleden Jelle en Bob, bij het bazuinblazen uit commissielid Simone en die werd ondersteund door Jarno de Haas, van het gilde uit Nuland. Hiervoor dank!
Alle deelnemers waren goed aan elkaar gewaagd en het kregen natuurlijk van de jury tips en tops die ze mee konden nemen naar de wedstrijddagen.
Bij het trommen ging Hein van der Schoot, gilde Nuland, er vandoor met de wisseltrofee. Hij behaalde 80 punten. Bij het bazuinblazen won Nienke Oskam, van het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk. Zij behaalde 60 punten.
Als commissie willen wij graag het gilde van Rosmalen bedanken voor de organisatie en de gastvrijheid. Tot de Kringdag!

Commissie Trom-/Bazuin
Simone vd Wijgert, Jelle vd Wetering, Michel van Lieshout en Bob Verhoeven


Kaderdag Gildenkring Hoge Schuts

Gilde St. Catharina – St. Joris
Een koude zondagochtend begin April. Het gildeterrein van het St. Catharine en St, Joris gilde uit Rosmalen ligt er goed bij. Door het laag aantal opgaven wordt besloten het trommen, bazuinblazen en vendelen op een veldje te laten plaatsvinden. Hierdoor is er meer aandacht voor de deelnemers. Bij het vendelen zijn er totaal 5 deelnemers, 3 bij de kleine jeugd en 2 bij de grote jeugd. Wat zenuwachtig beginnen de eerste deelnemers hun kunsten te vertonen. Er is goed getraind door deelnemers en gelukkig is er geen vlag gevallen. De eerste prijs bij de kleine jeugd is voor Iris van Zutphen van het St Barbara Gilde uit Dinther, de tweede en derde prijs voor respectievelijk Sam Habraken en Stan van Zutphen van hetzelfde gilde. Bij de Grote jeugd ging Janne Oskam er opnieuw met de eerste prijs vandaar, en mocht hierdoor de wisselbeker voor het tweede jaar in ontvangst nemen. De tweede prijs was voor Luna van Boxtel, ook weer van het St Barbara Gilde.
Dank aan het organiserende gilde voor de voor de voortreffelijke organisatie.

Emile van Zutphen
Vendelcommissie “Hoge Schuts”


Uitslagen Kaderdag 2019 te Rosmalen