Persbericht 18 oktober 2022

VRIJE GEWEER SCHIETWEDSTRIJD BIJ HET SINT JORIS GILDE BERLICUM

Na een lange onderbreking van de competitie geweerschieten werden dit seizoen door diverse gildes Vrije Geweer Schietwedstrijden georganiseerd.

Het Sint Joris Gilde van Berlicum nodigde de schutters van Gildekring Hoge Schuts uit om op zaterdag 15 oktober 2022 op een sportieve wijze deze strijd met elkaar aan te gaan.


We hadden niet de verwachting dat het droog zou blijven, maar dat viel gelukkig erg mee; de regenpakken en poncho’s konden aan de kapstok blijven.

Er verschenen 29 deelnemers onder de boom en het begon een beetje op een reünie te lijken; sommige schutters hadden elkaar een paar jaren niet meer gezien.
Er werd geschoten volgens de nieuwe klasseindeling van de Hoge Schuts geweercompetitie. Met dank aan Tonnie Brands die de lijsten keurig verzorgd had.
Te weten: A klasse, B-klasse en 65+ klasse. Ook was er het onderdeel korpsschieten.

Voor elke klasse waren er drie prijzen in de vorm van een levensmiddelenpakket.

Winnaars A klasse:
   1. Alex Buren
   2. Patricia Heerkens
   3. Angelie Buren

Winnaars B klasse:
   1. Henk Jansen
   2/3. Jan Schakenraad en Michel de Wit

Winnaars 65+ klasse:
   1. Henk van Helvoirt
   2. Bert Vorstenbosch
   3. Tonnie Brands

De vier prijsjes voor het winnende korps gingen naar het Sint Willebrordusgilde. De gildebroeders uit Heeswijk schoten meteen een ‘volle bak’; 12 uit 12 punten.

Er waren geen deelnemers voor de Jeugdklasse. De prijsjes werden tijdens de uitreiking spontaan door hoofdman Ad van Lith gegeven aan de aanwezige kinderen, die, zoals hij zei; “nog te jong waren om te schieten, maar toch graag mee hadden willen doen”.02-04-2022

Sint-Willebrordusgilde Heeswijk organiseerde de eerste vrije geweerschietwedstrijd in 2022.

Zo’n 30 schutters uit Gildenkring Hoge Schuts streken neer op het gildeterrein in Heeswijk. Ondanks de koude wind werd het een gezellige boel. Eindelijk weer onder elkaar, elkaar zien en weer handen kunnen schudden en met elkaar op een sportieve manier de strijd aan te gaan.

Er werd geschoten om 15 goed gevulde levensmiddeltassen. Bij het personeel schieten waren de volgende winnaars: 1e Frans van Hirtum, 2e Paul Heerkens, ¾ Francois van Hirtum, ¾ Perry Vos, 5e Michel de Wit.

Bij het kampioen schieten wonnen: 1e Francois van Hirtum, 2e Bryan Colijn, ¾ Frans van Hirtum, ¾ Gertie van der Cammen, 5e Michel de Wit.

Bij het Kunst en Geluk schieten: 1e Francois van Hirtum, 2e Michel de Wit, 3e Marcel van Tuijl, 4e Paul Heerkens, 5e Perry Vos.

Tijdens de loterij werden er ook nog 5 goed gevulde levensmiddeltassen uitgereikt.

De corona heeft twee jaar ons weg gehouden van de wedstrijden. Het was een verademing om weer bijeen te zijn met de schutters die graag samen met ons ondanks het koude weer voor dit jaar de aftrap wilden maken.

Schutters van Gildekring Hoge Schuts het was weer fantastisch als vanouds, bedankt.24-02-2022

Aan de leden van Gildenkring Hoge Schuts.

We hebben in de brief van 6 december 2021 aan de leden aangegeven vanwege corona geen Hoge Schuts Gildendag in 2022 te gaan organiseren.

Nu de regels betreffende corona pas in februari versoepeld zijn is het voor het gilde uit Uden te kort dag om voor dit jaar de Hoge Schuts Gildendag te gaan organiseren.

Tijdens de hoofdliedenvergadering in Heeswijk heeft Vorstenbosch aangegeven graag een soort van eigen Gildendag te willen organiseren nu we niets hebben dit jaar. Zij willen dan op eigen initiatief een soort van eigen Gildendag organiseren. Omdat zij weinig voorzieningen hoeven te treffen omdat de hal van hen groot genoeg is om deelnemers op te vangen. Uiteraard kan elk gilde op een moment een soort van eigen Gildendag uitroepen.

De overheid heeft er geen problemen mee dat het gilde van Vorstenbosch een eigen Gildendag wil organiseren. Zij kunnen dan zelf bepalen welke gilden hiervoor uitgenodigd worden.

De volgorde voor de leden van Hoge Schuts om de jaarlijkse Gildendag te organiseren blijft dan gewoon gehandhaafd en is Uden volgend jaar aan de beurt.

Met Gildegroet
Kring Hoofdman
Hans de Visser


Overdracht secretariaat Gildenkring Hoge Schuts

Beste ex-overheidsleden, gisteravond heeft de overdracht van het secretariaat bij Simone van de Wijgert plaatsgevonden.
De digitale bestanden van de Gildenkring Hoge Schuts zijn tezamen met een bos bloemen aan Simone overhandigd.
Ik heb bij de bestanden van de kring een jaaroverzicht gestuurd van wat er zoal gedaan moet worden zodat men samen als overheid weinig zaken of acties kan missen, gebruik deze planning dan ook en maak er samen ter controle gebruik van. (zie hiervoor de bijlage, jaarplanning)
Ik blijf zoals afgesproken het archief van de kring beheren. Simone gaat nu via OneDrive met Ben Vissers samen werken. En Jurgen gaat het zilver voor de wedstrijden regelen.
Ik dank jullie bij deze nogmaals voor de jarenlange fijne onderlinge samenwerking.
Denk eraan jullie moeten het samen doen en ik heb hiervan die laatste twintig jaar samen met jullie van genoten.
Rest mij nog Simone bij deze veel succes te wensen.

Met vriendelijke groet;

Hoofdman Sint-Willebrordusgilde Heeswijk
Jan Schakenraad


Eerste vrouwelijke kringgildekampioen geweerschieten

ROSMALEN – De Hoge Schuts sloot op zondag 20 oktober de wedstrijdperiode af met diverse successen. Na een zeer succesvol jaar voor het Rosmalense Gilde Sint Catharina Sint Joris nam het team acht van de veertien schildjes mee naar huis. Een daarvan is wel heel bijzonder. Patricia Heerkens-Steenbakkers behaalde de hoogste prijs die je kunt winnen in de kring. Tevens is zij de eerste vrouw die dit presteert.

Door Corrianne Schijvens-van Hassel

De Hoge Schuts is de kring waarin het Rosmalense Gilde Sint Catharina Sint Joris zijn competitie speelt. Het Rosmalense Gilde is een van de dertien deelnemers in deze kring. Maar wel een waar vele goede prestaties door geleverd worden. Patricia Heerkens-Steenbakkers (37) van dit Rosmalense gilde is de eerste vrouw die winnaar is geworden bij het geweerschieten in de A-klasse, de hoofdklasse dus. Een historische gebeurtenis voor zowel de Rosmalense gilde als de kring Hoge Schuts.

Eerste vrouw

Patricia: “Ik ben in 2007 begonnen bij het gilde in Rosmalen met schieten. Ik ben bij het Gilde in Rosmalen terechtgekomen doordat mijn vader en een oom en tante lang geleden op zoek waren naar een gilde om zich bij aan te sluiten. Wij komen uit Schijndel en bij ons was vroeger geen gilde in de buurt. Later zijn ook mijn moeder, zus en ikzelf lid geworden. Voor mij was dat in 2007. Ook mijn man is actief en schiet bij Sint Catharina Sint Joris. Met het geweer schieten wij op een bak hoog boven op een paal met daarin 3 wippen. Iedere ronde moet je er een wip afschieten. Een wip is een pijpje met daarop een dop. We moeten die dop dus van dat pijpje af schieten. Hoe verder je in de wedstrijd komt, hoe moeilijker het wordt. Het eerste schot is namelijk nog een pijpje van 7 millimeter en goed zichtbaar. De volgende ronde ga je naar de 5 millimeter en vervolgens nog een van 3 millimeter, het wordt iedere ronde moeilijker dus. Daarnaast komt er ook iedere ronde een handicap bij. Zo mag je de eerste ronde nog tegen de paal leunen waar je het geweer op legt. ”

Meerdere titels

Patricia heeft in de loop der jaren meerdere titels op haar naam geschreven. Ze heeft al twee keer de federatietitel binnengehaald op het onderdeel schieten uit de vrije hand. Een keer is ze met het korps (4-tal) kampioen geweest en heeft ze meerdere prijzen op diverse gildedagen gewonnen. Binnen de eigen vereniging is ze inmiddels ook al een paar keer Schutterskoning geweest.

Concurrentie

Er worden in het seizoen – dat begint in maart en eindigt in oktober – 20 wedstrijden op eigen terrein geschoten en 10 wedstrijden op het terrein bij een ander gilde. Iedere zaterdagavond zijn ze hiermee druk bezig. Er is veel concurrentie. Patricia: “Binnen de eigen vereniging zijn we al met 20 schutters. In de totale kring zijn dat er 23, waarvan 20 mannen en 3 vrouwen in de A-klasse. Wij zijn het enige gilde met zoveel schutters in de kring. Het schieten is niet echt meer een mannensport; ook jongeren en vrouwen gaan de sport steeds meer beoefenen. Het is dan ook een gemengde sport, mannen en vrouwen door elkaar heen. Ik vind het leuk om van die mannen te kunnen winnen. Mensen verwachten niet van mij dat ik met een geweer schiet. In het clubgebouw zijn wij een grote familie, maar zodra we onder de schietboom staan is het ieder voor zich en willen we allemaal winnen.

Meerdere winnaars

Het seizoen dat nu is afgelopen heeft veel meer mooie prijzen opgeleverd voor Sint Catharina Sint Joris. Zo werd Carsten Krootjes kampioen bij de jeugd tot 16 jaar, werd Arie Steenbakkers tweede in de klasse C. In de klasse B werd Jordy Colijn kampioen en Gerion van Nuland knap 3e. In de klasse A werd Francois van Hirtum 2e achter de nieuwe kampioen Patricia Heerkens-Steenbakkers. Als klap op de vuurpijl werd zowel het eerste als het tweede korps kampioen van alle gildes. Schieten bij een gilde is heden ten dagen niet meer zo oubollig als het lijkt. Voor meer informatie: www.gilderosmalen.nl.

Patricia Heerkens-Steenbakkers


Verslag Trom-/Bazuin commissie Kaderdag 2019

Op 14 april 2019 vond de Kaderdag plaats bij het gilde Sint Catharina – Sint Joris in Rosmalen. Het was zonnig weer, maar een stond een koude wind. Door de (lage) hoeveelheid deelnemers, werd besloten om alle onderdelen op één veld plaats te vinden. Hier waren we met de commissies en kring overheid snel uit, zodat we tussendoor als jury ook even op konden warmen.
We hadden dit jaar 4 deelnemers bij het trommen en 3 deelnemers bij het bazuinen. Het gilde Sint Antonius Abt uit Nuland was goed vertegenwoordigd in beide onderdelen, ook deed hun jeugdgroep mee met het trommelen.
Bij het trommen bestond de jury uit de commissieleden Jelle en Bob, bij het bazuinblazen uit commissielid Simone en die werd ondersteund door Jarno de Haas, van het gilde uit Nuland. Hiervoor dank!
Alle deelnemers waren goed aan elkaar gewaagd en het kregen natuurlijk van de jury tips en tops die ze mee konden nemen naar de wedstrijddagen.
Bij het trommen ging Hein van der Schoot, gilde Nuland, er vandoor met de wisseltrofee. Hij behaalde 80 punten. Bij het bazuinblazen won Nienke Oskam, van het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk. Zij behaalde 60 punten.
Als commissie willen wij graag het gilde van Rosmalen bedanken voor de organisatie en de gastvrijheid. Tot de Kringdag!

Commissie Trom-/Bazuin
Simone vd Wijgert, Jelle vd Wetering, Michel van Lieshout en Bob Verhoeven


Kaderdag Gildenkring Hoge Schuts

Gilde St. Catharina – St. Joris
Een koude zondagochtend begin April. Het gildeterrein van het St. Catharine en St, Joris gilde uit Rosmalen ligt er goed bij. Door het laag aantal opgaven wordt besloten het trommen, bazuinblazen en vendelen op een veldje te laten plaatsvinden. Hierdoor is er meer aandacht voor de deelnemers. Bij het vendelen zijn er totaal 5 deelnemers, 3 bij de kleine jeugd en 2 bij de grote jeugd. Wat zenuwachtig beginnen de eerste deelnemers hun kunsten te vertonen. Er is goed getraind door deelnemers en gelukkig is er geen vlag gevallen. De eerste prijs bij de kleine jeugd is voor Iris van Zutphen van het St Barbara Gilde uit Dinther, de tweede en derde prijs voor respectievelijk Sam Habraken en Stan van Zutphen van hetzelfde gilde. Bij de Grote jeugd ging Janne Oskam er opnieuw met de eerste prijs vandaar, en mocht hierdoor de wisselbeker voor het tweede jaar in ontvangst nemen. De tweede prijs was voor Luna van Boxtel, ook weer van het St Barbara Gilde.
Dank aan het organiserende gilde voor de voor de voortreffelijke organisatie.

Emile van Zutphen
Vendelcommissie “Hoge Schuts”


Uitslagen Kaderdag 2019 te Rosmalen


Uitslagen Kaderdag 2018 te Uden


Verslag Kaderdag te Nistelrode

Op zondag 9 april 2017 vond de Kaderdag plaats te Nistelrode. Het was prachtig weer en de velden waren netjes uitgezet door het gilde van Nistelrode, hiervoor dank. Met 9 deelnemers bij het trommen en 3 deelnemers bij het bazuinblazen en daarnaast nog twee groepen bij het trommen, mogen we spreken van een mooie opkomst. Daarnaast waren er veel bezoekers, die in dit prachtige weer konden genieten van alle optredens. Bij het bazuinblazen mocht Nienke Oskam (Gilde Willebrordus Heeswijk) de wisseltrofee mee naar huis nemen. Zij won 63 punten in haar klasse, met een verschil van 8 punten t.o.v. nummer 2. Bij het trommen mocht Rick van Nuland (Gilde Catharina – Sint Joris Rosmalen) de wisseltrofee mee naar huis nemen. Hij won met 76,5 punt, respectievelijk één punt t.o.v. nummer 2. Bij het groepstrommen won het gilde Sint Antonius Abt uit Nuland. Met twee punten verschil met de jeugdgroep van gilde Sint Catharina – Sint Joris uit Rosmalen. Het is mooi om te zien, dat deze groepen op deze leeftijd al samen iets moois kunnen neerzetten. Wij vonden het een geslaagde dag, waarbij we veel tips hebben kunnen geven aan alle deelnemers. Via deze weg willen wij dan ook iedereen, die deelneemt aan de wedstrijden bij de aankomende gildedag in Veghel, heel veel succes wensen!

Trom/Bazuin Commissie Hoge Schuts
Jelle v.d. Wetering
Simone v.d. Wijgert
Bob Verhoeven

Verslag Vleesschietwedstrijd Hoge Schuts te Nuland

Op zondag 13 maart 2016 werd door het gilde St. Antonius Abt de halfjaarlijkse vleesschietwedstrijd van Gildenkring Hoge Schuts georganiseerd.
Vanaf 12.00 uur konden de schutters van diverse gilden uit de omliggende dorpen inschrijven om deel te nemen aan wedstrijden in geweerschieten en kruisboogschieten.
In totaal namen 47 schutters deel aan de wedstrijden waarvan er 39 deelnamen aan het geweerschieten en 33 deelnamen aan het kruisboogschieten.

Het weer was redelijk zonnig maar er stond regelmatig een vrij koude wind. Toch konden alle schutters op een prettige manier deelnemen aan de wedstrijden waarbij er in de tussentijd ruimschoots de gelegenheid was om zich te goed te doen aan een hapje en een drankje.

Nadat de laatste strijd gestreden was, kon de prijsuitreiking beginnen. Natuurlijk horen bij een vleesschietwedstrijd alleen maar goede vleesprijzen. In totaal werden ca. 44 prachtige vleespakketten uitgereikt aan de rechtmatige winnaars.

Na nog even nagepraat te hebben met diverse gildebroeders uit de omtrek werd ook deze activiteit met een tevreden gevoel afgesloten.Uitslagen Kaderdag van gildenkring de "Hoge Schuts" 12 april 2015 te Oss


Onderscheidingen Hoge Schuts 2014


Verslag Vleesschietwedstrijd Hoge Schuts te Nuland

Op zondag 16 maart 2014 werd door het gilde St. Antonius Abt de halfjaarlijkse vleesschietwedstrijd van Gildenkring Hoge Schuts georganiseerd. Vanaf 12.00 uur konden de schutters van diverse gilden uit de omliggende dorpen inschrijven om deel te nemen aan wedstrijden in geweerschieten en kruisboogschieten. In totaal namen 49 schutters deel aan de wedstrijden waarvan er 42 deelnamen aan het geweerschieten en 31 deelnamen aan het kruisboogschieten.

Het weer was redelijk en ondanks de dreiging hebben we het gelukkig de gehele dag droog kunnen houden. Daardoor konden alle schutters op een prettige manier deelnemen aan de wedstrijden waarbij er in de tussentijd ruimschoots de gelegenheid was om zich te goed te doen aan een hapje en een drankje.

Nadat de laatste strijd gestreden was, kon de prijsuitreiking beginnen. Natuurlijk horen bij een vleesschietwedstrijd alleen maar goede vleesprijzen. In totaal werden ca. 45 prachtige vleespakketten uitgereikt aan de rechtmatige winnaars.

Na nog even nagepraat te hebben met diverse gildebroeders uit de omtrek werd ook deze activiteit met een tevreden gevoel afgesloten.

Prijzen overzicht Vleesschietwedstrijd


Tina Verspagen Gildekoning in Uden

Tina Verspagen is de tweede Gildekoning van het Udense Gilde Sint Barbara en Sint Lucia.
De waarnemend Hoofdman schoot zaterdagmiddag met een kruisboog de gipsen vogel van de wiek van de Molen van Jetten af. Bij het negentigste schot kwam de fraai gekleurde vogel naar beneden en werd zij tot koning uitgeroepen.
Het is een tweejaarlijkse traditie, die bij en op de Molen van Jetten wordt gehouden.
Acht gildebroeders en gelukkig ook twee gildezusters streden om de titel van "Koning".
De volgorde van het schieten ging volgens loting en volgens de traditie moesten de schutters o.a. eerst een euro schietgeld betalen.
Voordat het Koningschieten begon werden de Overdeken Henk Hellegers en Gildeheer Theo van Osch uitgenodigd om een schot op de vogel te lossen.
Nadat de nieuwe koning was bekomen van verbazing, werd zij door alle aanwezigen van harte gefeliciteerd en werd in het Gildehuis het Koningsfeest verder gevierd.
Aanstaande zondag 20 oktober wordt tijdens een Kroningsmis in de Petruskerk (om 10.30 uur) de Koning geïnstalleerd.

Tina Verspagen Gildekoning


Nieuwe koning en jeugdkoning van het Gilde Sint Lambertus.


GEFELICITEERD

Henk van Helvoirt, ERELID Hoge Schuts
Bert Vorstenbosch, 25 jaar commissielid Kruisboogcommissie

Zie voor meer info het verslag van de voorjaarsvergadering 2013.Verslag Kaderdag van gildenkring de "Hoge Schuts" 14 april 2013 te Berlicum

Op een zonnige zondagmorgen rond de klok van tien uur werden alle jeugdige vendeliers, en tamboers welkom geheten door Hoofdman Tiny Pijnenburg Vervolgens hebben de commissies uitleg gegeven over de inschrijving en de wedstrijden zelf.
Er hadden zich 8 vendeliers ingeschreven van 4 gilden.
Het gilde van Erp had reeds aangekondigd pas later aanwezig te zijn, dus hiermee werd rekening gehouden
Er waren iets minder deelnemers dan andere jaren, vanwege ontbrekende gilden: Geffen, Veghel, Oss, Maren-Kessel en Nistelrode die ook samen een tiental vendeliers hebben.
Nadat alle deelnemers waren ingeschreven en op volgorde hiervan mochten ze allen hun oefening laten zien. Vanwege de reeds keurig voorbereide inschrijfformulieren en certificaten, liep de inschrijving en later de prijsuitreiking zeer vlotjes, met dank aan de
Er was geen enkele vlag gevallen, vanwege.
Naast de wedstrijden had het gilde van Berlicum spelletjes klaargezet voor de jeugd om leuk bezig te zijn, dit was een geslaagd idee.
De uitslagen voor het vendelen waren als volgt:

Jeugd Klein:
Naam Gilde Plaats totaal

 1. Max van Dinter OLV-Catherina Erp 51 ** vlgs reglement
 2. Nena van Dinter OLV-Catherina Erp 45.5
 3. Loes van Amstel OLV-Catherina Erp 43.5
 4. Rick van Geenen St.Antonius Abt Nuland 36

Jeugd Groot:
Naam Gilde Plaats totaal

 1. Gerco van Dinter OLV-Catherina Erp 51 ** vlgs reglement
 2. Bryan Colijn St. Catherina-St.Joris Rosmalen 50.5 * vlgs reglement
  2. Janneke van Dinter OLV-Catherina Erp 50.5 * vlgs reglement

Klasse C:
Naam Gilde Plaats totaal

 1. Yorick Laros St. Willibrordus Heeswijk 47

Max van Dinter heeft voor 3e jaar op rij wisseltrofee gewonnen en mag hem in zijn bezit houden. Hij had evenveel punten als zijn broer Gerco ,maar volgens regelment werd hij de winnaar.

Emile en Marc hebben namens de vendelcommissie het jureren voor hun rekening genomen.
Evenals vorige jaren had de commissie de juryleden gevraagd om de opmerkingen ook op de jury-formulieren te vermelden, dit is dit jaar ook weer in orde gekomen.
Ook hebben alle deelnemers hun opmerkingen gekregen direct na het vendelen.

Met dank aan het organiserende gilde Sint Joris Berlicum, die ook nog eens certificaten geregeld had en de draaiboekcommissie die juryrapporten en certificaten met namen vooraf geprint had.

Namens vendelcommissie,

Emile van Zutphen, Tiny Pijnenburg, Marc Somers


Verslag Kaderdag Gildekring Hoge Schuts 14 april 2013 te Berlicum

Op 14 april 2013 was het al weer zo ver. De jaarlijkse kaderdag van De Hoge Schuts vond weer plaats. In tegenstelling tot eerdere berichten was deze verplaatst van het St. Sebastiaan gilde te Oss naar het St. Joris gilde te Berlicum. Bij aankomst had het St. Joris gilde Berlicum alles netjes voor elkaar. Voor het trommen was er een veldje op een vaste ondergrond en voor het vendelen en het eventuele bazuinblazen waren er 2 veldjes op het gras.
Na een lange winter, zouden we toch eindelijk goed weer gaan krijgen en zou het de eerste warme lentedag gaan worden, waar we de kaderdag goed mee van start konden laten gaan.
Na het openingswoordje door de hoofdman van het gilde van Berlicum, was het woord aan de trom/bazuin commissie en de vendelcommissie.
Gerry van der Schoot had voor ons als commissies alle rapporten en certificaten al uitgeprint klaar liggen, waarvoor een woord van dank. Omdat dit allemaal al klaar was konden wij de aanmeldingen snel verwerken, waardoor het trommen net na 10.30 uur kon beginnen.
Helaas viel ook dit jaar de deelname weer erg tegen. We hadden bij het trommen slechts 9 deelnemers en bij het bazuinblazen wederom geen deelnemers. De kaderdag is toch een goede oefening voor beginnende tamboers en bazuinblazers, waarbij je door iemand anders dan je eigen instructeur wordt beoordeeld en waar je misschien toch andere opmerkingen krijgt dan in een repetitie, die je vervolgens weer mee kunt nemen naar de gildedagen.
Al met al was het toch een geslaagde dag en hebben we alle 9 tamboers toch weer wat tips mee kunnen geven, die ze hopelijk goed kunnen gebruiken.
Rond 13.00 uur kon de prijsuitreiking beginnen. Sem Verhoeven mag dit jaar de wisseltrofee mee naar huis nemen.
Als laatste nog een woord van dank aan het St. Joris gilde te Berlicum, die deze dag goed hadden georganiseerd en die zelfs nog een aantal spelen hadden opgezet voor de aanwezige kinderen.

Namens de Trom- en Bazuincommissie,

Johnnie van der Heijden,Dave Bijveld
Jelle van de Wetering, Paul van Amstel

Uitslag trommen:

Plaats: Naam: Gilde: Punten

 1. Sem Verhoeven St. Barbara Dinther 79,5
 2. Joris van Amstel Onze Lieve Vrouwe & Catharina Gilde Erp 78,5
 3. Max van Rosmalen St. Antonius Abt Nuland 74,5
 4. Rick van Nuland St. Catharina & St. Joris Rosmalen 72
 5. Jaimy van de Sluis St. Catharina & St. Joris Rosmalen 67
 6. Bryan Colijn St. Catharina & St. Joris Rosmalen 66
 7. Wessel Heijmans St. Antonius Abt Nuland 65
 8. Arjan van Nuland St. Catharina & St. Joris Rosmalen 64
 9. Jari de Haas St. Antonius Abt Nuland 62


Theo Hanegraaf Erelid van Gildenkring "Hoge Schuts".

8 maart 2012 te Nuland

In 1973 is de schietcommissie in het leven geroepen, Theo heeft daar als een van de pioniers zitting in genomen. Alles was nog nieuw en alles moest nog officieel in banen geleidt worden. Tot 1978 heeft hij daaraan deelgenomen.

Theo heeft sinds 1983 ook de zorg over ons Hoge Schutsblad gehad. Tientallen jaren heeft hij dit halfjaarblad helemaal in zijn uppie gedaan. Zoals bekend is dit samenstellen van het blad sinds kort overgenomen door Gijs de Visser, alhoewel Theo er tegenaan blijft leunen..

Van 1982 t/m 2012 lid van de overheid van Gildekring Hoge Schuts, eerst samen met een afvaardiging van alle gilden, sinds 2001 met een overheid bestaande uit 5 personen en die sinds die datum niet meer is gewijzigd.

Theo staat voor het bewaken van de normen en waarden met de tradities van de gilden.
Echter hij roest niet in vast in de oude tradities. Hij wil graag meewerken aan veranderingen van situaties, maar met behoud van de bekende normen en waarden.

Een zwak voorstel vindt bij Theo weinig genade, hij heeft een duidelijke mening. Pas bij een goede overtuiging door derden is hij bereidt zijn mening bij te stellen. Niet eigenwijs dus maar een goede medebestuurder.

Een gemeende handdruk bij het komen en gaan is een van zijn kenmerken.
Discussies gaat hij nooit uit de weg maar bij betere standpunten van zijn medegildebroeders altijd bereidt om er over na te denken en er op terug te komen.

Een ding is ook zeker, als jij Lenie niet pal achter je had gehad, die ook over een groot gildehart beschikt, dan kon je het besturen wel vergeten. Daarom Lenie, kom even naar voren om je welverdiende bloemetje in ontvangst te nemen

Dertig jaren in de overheid blijven is geen kunst. Dertig jaren je inbreng leveren, visie hebben, kijken naar het algemene belang van onze o zo mooie Gildekring Hoge Schuts, dat is de echte kunst die je alleen kunt leveren als je er met hart en ziel aan werkt. En dat laatste heb jij gedaan. Het gildewezen staat mede door jou daar waar het staan moet, midden in de maatschappij. Als hoofdman van Gildekring Hoge Schuts weet ik zeker dat iedereen achter de overheid staat om jou te eren als ERELID van Gildekring "Hoge Schuts".

Theo namens ons allen, bedankt.


Geachte Overheden.

Het Gilde Sint Lambertus uit Maren-Kessel heeft 2 nieuwe koningen.

Onze Gildebroeders waren op maandagmorgen al vroeg uit de veren, zoals dit de laatste jaren gebruikelijk was, om acht uur werd er reveille geblazen en zijn wij met slaande trom aan de inwoners van Maren-Kessel duidelijk te maken, dat de strijd om de koningtitels gaat beginnen.

Luuk van Lent en Martien van RossumHet Koningsschap;
Het koningschap is de hoogste eer bij het gilde. Zes kandidaten hadden zich gemeld voor deze fel begeerde koningstitel. Door de met het 131e schot de laatste splinter van de houten vogel naar beneden te schieten, kreeg Martien van Rossum, 36 jaar oud en 1 jaar lid van het Gilde Sint Lambertus, de zilveren papegaai het officiële teken van het koningschap bij het gilde omgehangen door de oude koning Gerard van Schijndel, waarna Martien de felicitaties in ontvangst mocht nemen.

Jeugdkoning;
Zie hierboven de nieuwe jeugdkoning van het Gilde Sint Lambertus, Luuk van Lent 9 jaar oud en 1 jaar lid van ons gilde. Er waren zeven gegadigde voor deze jeugdtitel, het laatste stukje hout werd door Luuk met het 44e schot omlaag geschoten, hierna kreeg hij door onze nieuwe koning Martien van Rossum de daarbij behorende Jeugd koningsketting omgehangen.

Bij ons is en blijft het motto wie de jeugd heeft de toekomst.

Luuk van Lent en Martien van Rossum

Dagkoning; Deze titel werd binnen gehaald door Jan van IJzendoorn.

Met vriendelijke gildegroet;
Hoofdman:
Jurgen Swinkels.

Deken - Schrijver:
Tonnie Brands .


Henk van Helvoirt onderscheiden

Gildekring "Hoge Schuts".

Op donderdag 10 maart 2011 waren delegaties van alle dertien gilden van Gildekring "Hoge Schuts" in Dinther bijeen voor de jaarlijkse voorjaarsvergadering. Een vergadering met een officieel tintje, alle gilden waren in tenue naar de vergadering gekomen omdat er een jubilaris gehuldigd ging worden.

Hoofdman Hans de Visser gaf in zijn toespraak aan dat Henk al enige jaartjes meedraait en dat het voor hem geen verrassing zal zijn de gilden van de gildenkring Hoge Schuts hier in de voorjaarsvergadering in tenue aan te treffen. Immers hij is zelf het feestvarken, de jubilaris.

Henk ontvangt zijn onderscheiding voor 40 jaren overheidslid in Gildekring Hoge Schuts.
In deze zelfde overheidperiode is hij nu ook 30 jaar de dekenrentmeester van onze kring en 38 jaar actief in de vendelcommissie van de kring. Velen van ons weten zelfs niet beter. Verschillende malen heeft hij diverse van ons behoed voor een dwaling, Henk staat bekend om zijn onuitwisbaar geheugen op het gebied van gilderegels en gemaakte afspraken. Hij komt altijd goed voorbereidt naar een vergadering.
We zijn het als bestuur met elkaar vaak eens, maar soms ook oneens, dat hoort zo als je bestuurlijk aan de touwtjes moet trekken. Betrouwbaar en loyaal zijn wel de juiste termen voor Henk. Henk hartelijk dank voor jou inzet in deze bijna onoverbrugbare 40 jarige bestuursgeschiedenis. De bijbehorende onderscheiding met in het centrum het gouden "Hoge Schuts"embleem wil ik met gepast eer bij je opspelden. Hiervoor wil ik graag een enorm applaus. Henk proficiat.

Henk van Helvoirt bedankte de Gildenkring Hoge Schuts voor zijn onderscheiding en gaf aan altijd met plezier zijn taken in de overheid uitgevoerd te hebben, plezier zij hij is belangrijk en dat moeten we toch met z'n allen doen. Hij gaf aan nog twee jaar zitting te nemen in de overheid in zijn taak van dekenrentmeester en zijn taak in de vendelcommissie en dan plaats te willen maken voor een ander. In de 40 jaar heeft hij veel families van gildebroeders gekend van vader op zoon, en velen zijn al heengegaan. Hij is altijd duidelijk voor zijn mening uitgekomen maar altijd in het belang van Gildenkring Hoge Schuts. Hij gaf aan niet te snel oude gebruiken en tradities te laten vallen. En hij gaat er altijd vanuit dat met de wedstrijden het systeem zo moet zijn dat de beste moet winnen


Verslag Kaderdag gildekring Hoge Schuts 10 april 2011 te Erp

De jaarlijkse terugkerende kaderdag van gildekring 'De Hoge Schuts' vond dit jaar plaats op 10 april bij het O.L.V. & Catharina gilde te ERP. Bij aankomst lagen er 3 nette velden klaar op het voetbalveld langs het onderkomen van het Erpse gilde. Het weer was prima, de zon scheen volop dus wij als trom/bazuin commissie hadden er weer zin in.

De opkomst viel zowel bij trommen, als bij het bazuinblazen enigszins tegen. Er waren die dag 12 jeugdtamboers en 2 jeugd-bazuinblazers aanwezig. Ook deden er drie senioren-bazuinblazers van het gilde uit Erp mee om wat wedstrijdervaring op te doen.

Omdat wij deze kaderdag met maar 2 trom commissie leden waren (allebei van het gilde uit Vorstenbosch) hadden wij om toch een onpartijdige jury te houden, Leo van de Ven uit Berkel-Enschot bereid gevonden om deze zondagochtend even mee te komen jureren. Bij deze nogmaals, Leo bedankt daarvoor.

Ondanks deze handeling bestond uiteindelijk de top 4 toch nog uit drie tamboers uit Vorstenbosch met name, Daan vd Heijden, Lindsey Vogels, Eveline vd Heuvel en 1 uit Dinther, Bob Verhoeven. Helaas eindigde daarbij de winnaar van vorig jaar, Bob Verhoeven dit jaar als 4de en werd Eveline vd Heuvel 3de, Lindsey Vogels 2de en Daan van der Heijden 1ste. Daan mocht daarmee ook voor het eerst de wisseltrofee mee naar huis nemen.

Bij het bazuinblazen waren er dit jaar eindelijk sinds lange tijd 2 jeugdkandidaten die mee deden voor de prijzen. Dit waren Rianne Vorstenbosch en Niek vd Dussen. Voor Rianne was het de eerste keer dat ze mee deed en daardoor was het voor haar extra spannend. Natuurlijk kon je merken dat Niek, door de jarenlange ervaring, veel beter was dan Rianne en dit hield voor de eindstand dus ook in dat Rianne 2de werd en Niek 1ste. Niek mocht daardoor ook dit jaar weer de wisseltrofee mee naar huis nemen. Doordat Niek dit jaar voor de derde keer op rij de wisseltrofee heeft gewonnen, mag hij hem nu definitief houden.

Tot slot willen wij het gilde van Erp natuurlijk hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid. Daarnaast ook nog een woord van dank aan Henriëtte van Amstel-Biemans, omdat ook zij ons heeft geholpen met het jureren bij het bazuinblazen.

Onderstaand hebben we nog even alle uitslagen voor jullie op een rij gezet.

Uitslag Bazuinblazen:

 Plaats:  Naam:   Gilde:  Punten:
 1  Niek vd Dussen  Sint Antonius Abt  Nuland  33,5
 2  Rianne Vorstenbosch  OL Vrouwe & Catharina  Erp  27

Uitslag Trommen:

Plaats: Naam:Gilde:Punten:
1 Daan vd Heijden Sint Antonius Abt Vorstenbosch 80,5
2 Lindsey Vogels Sint Antonius Abt Vorstenbosch 78,5
3 Eveline vd Heuvel Sint Antonius Abt Vorstenbosch 78
4 Bob Verhoeven Sint Barbara Dinther 77
5 Joris van Amstel OL Vrouwe & Catharina Erp 73
6 Sem Verhoeven Sint Barbara Dinther 72
7 Jordy Colijn Sint Catharina-Sint Joris Rosmalen 69
8 David Kragtwijk Sint Barbara Veghel 68
9 Alex Mannesse Sint Barbara Veghel 67,5
10 Bryan Colijn Sint Catharina-Sint Joris Rosmalen 66,5
11 Lars Vorstenbosch OL Vrouwe & Catharina Erp 66
12 Rick van Nuland Sint Catharina-Sint Joris Rosmalen 64

Trom en Bazuincommissie gildekring "Hoge Schuts`,

Johnnie van der Heijden
Jelle van de Wetering
Dave Bijveld
Paul van Amstel


Verslag Kaderdag van gildenkring de "Hoge Schuts" 10 april 2011 te Erp.

Op een zonnige zondagmorgen rond de klok van tien uur werden alle jeugdige vendeliers, tamboers en bazuinblazers welkom geheten door hoofdman Paul van Dijk. Er waren 8 vendeliers van 4 gilden.
De veldjes waren van te voren netjes aangelegd, iedere discipline had zijn eigen veldje.
Bij het veldje zijn alle deelnemers ingeschreven en op volgorde hiervan mochten ze allen hun oefening laten horen en zien.
Het gilde van Maren-Kessel had vanwege communicanten afgemeld, wat een aantal deelnemers minder betekende.

Ondanks het mooie weer was er een vlag gevallen, bij Gerco van Dinther die de kans had de wisseltroffee binnen te halen na 2 eerdere jaren de trofee in ontvangst te hebben mogen nemen

Er was een magere opkomst ondanks het mooie weer.
We bedanken Paul Heerkens en Gerrit van Dinther die als jurylid wilden helpen.

De uitslagen voor het vendelen waren als volgt:

Jeugd Klein

 Vendelier  Gilde  Plaats  punten
 Max van Dinter;  OLV Schuts  Erp  47,5
 Janneke van Dinter  OLV Schuts  Erp  45,0
 Marco Vissers  St Joris  Geffen  44,0
 Bryan Colijn  St Catherina-St. Joris  Rosmalen  40,5

Niet volledige tijd gevendeld:

Nena van Dinter OLV Schuts Erp 43 3,5 minuut

Er waren 2 vendeliers die hun tijd niet vol gemaakt hadden en daardoor ingedeeld op basis van de gevendelde tijd. Ook 1 vendelier die vlag heeft laten vallen wordt onderaan geplaatst. De puntenbeoordeling is namelijk onafhankelijk van de gevendelde tijd.

Jeugd Groot:

 Vendelier  Gilde  Plaats  punten
 Florence vd Dussen  St. Joris  Geffen  46,5
 Rick van Berkel  St. Anthonius-St Catherina  Nistelrode  42,5 3,5 minuut
 Gerco van Dinter  OLV Schuts  Erp  45,5 Vlag laten vallen

Max van Dinter heeft de wisseltrofee gewonnen, aangezien hij de meeste punten behaald had.

Theo Hanegraaf heeft namens de Hoge Schuts kringoverheid een dankwoordje gesproken, voor de aanwezige deelnemers, juryleden en commissies, met dank aan het organiserende Gilde van Erp. Ook hebben alle deelnemers hun opmerkingen gekregen direct na het vendelen.
Namens vendelcommissie,

Henk van Helvoirt, Tiny Pijnenburg, Marc Somers


Verslag van de Vleesschietwedstrijd op 20 Maart 2011 in Geffen.

De weeromstandigheden waren goed met af en toe het zonnetje erbij en weinig wind.
In het totaal hadden 46 deelnemers zich ingeschreven voor de wedstrijden.
34 deelnemers namen deel aan de geweerschieten, en 31 deelnemers bij het kruisboogschieten.

Een prijzenoverzicht van alle prijswinnaars vindt u hieronder:

Geweer;
Kampioen: ( 5 prijzen)

 1. François v. Hirtum Gilde Onze Lieve vrouwe & Catharina Erp
 2. Hennie v.d. Wassenberg Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen
 3. Frans v. Hirtum Gilde Onze Lieve vrouwe & Catharina Erp
 4. Michel de Wit Sint Antonius Abt Nuland
 5. Wout de Haas Sint Antonius Abt Nuland

Personeel 60+: ( 2 prijzen)

 1. Erie van Lent Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel
 2. Goen Vorstenbosch Gilde Onze Lieve vrouwe & Catharina Erp

Personeel 60-: (10 prijzen)

 1. François v. Hirtum Gilde Onze Lieve vrouwe & Catharina Erp
 2. Gerry v.d. Schoot Sint Antonius Abt Nuland
 3. Jan Maas Sint Antonius Abt Nuland
 4. Hennie v.d. Wassenberg Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen
 5. Jurgen Swinkels Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel
 6. Albert v. Orsouw Sint Joris Gilde Geffen
 7. Tonnie Brands Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel
 8. Michel de Wit Sint Antonius Abt Nuland
 9. Paul Heerkens Sint Antonius Abt Vorstenbosch
 10. Ton Timmermans Sint Antonius Abt Nuland

Kunst en Geluk: ( 5 prijzen)

 1. François v. Hirtum Gilde Onze Lieve vrouwe & Catharina Erp
 2. Jurgen Swinkels Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel
 3. Jan Maas Sint Antonius Abt Nuland
 4. Tonnie Brands Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel
 5. Hennie v.d. Wassenberg Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen

Jeugd; ( 2 prijzen)

 1. Jordy Colijn Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen
 2. Bryan Colijn Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen

Kruisboog:
Kampioen: ( 6 prijzen )

 1. Jan v.d. Heijden Sint Joris Gilde Geffen
 2. Gerard Gerrits Sint Joris Gilde Geffen
 3. Bert Vorstenbosch Gilde Onze Lieve vrouwe & Catharina Erp
 4. Gerard v. Schijndel Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel
 5. Patricia Steenbakkers Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen
 6. Lambert v. Tuijl Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel

Personeel 60+: (2 prijzen)

 1. Bert Vorstenbosch Gilde Onze Lieve vrouwe & Catharina Erp
 2. Lambert v.d. Doelen Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen

Personeel 60-: ( 11 prijzen)

 1. Hennie v.d. Wassenberg Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen
 2. François v. Hirtum Gilde Onze Lieve vrouwe & Catharina Erp
 3. André Colijn Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen
 4. Erie van Lent Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel
 5. Frans v. Hirtum Gilde Onze Lieve vrouwe & Catharina Erp
 6. Theo v. Zandvoort Sint Antonius Abt Nuland
 7. Dennis Coppens Sint Joris Gilde Geffen
 8. Jan van der Heijden Sint Joris Gilde Geffen
 9. Patricia Steenbakkers Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen
 10. Gerry v.d. Schoot Sint Antonius Abt Nuland
 11. Paul Heerkens Sint Antonius Abt Vorstenbosch

Dames: ( 1 prijs )

 1. Tonny van Lent Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel

Jeugd; ( 2 prijzen)

 1. Jordy Colijn Gilde Sint Catharina - Sint Joris Rosmalen
 2. David Kragtwijk Gilde Sint Barbara Veghel

Totaal 46 prijzen
We hadden 11 grote, en 35 kleinere vleespakketten hiervoor beschikbaar gesteld. Verder waren er nog 10 prijzen voor de loterij.

De Overheid van het Sint-Jorisgilde was tevreden met de opkomst, hoewel zij op meer deelnemers had gehoopt.
Zij bedankt alle deelnemers(sters) en iedereen die bijgedragen heeft aan het slagen van deze dag, Maar vooral veel dank aan Tonnie Brands voor zijn hulp.

De Overheid van het Sint-Jorisgilde Geffen.


Foto's Gildendag gildenkring de Hoge Schuts te Vorstenbosch.Nieuwe gildekoning Sint-Anthonius Abt gilde Vorstenbosch


15-5-2010 Koningschieten in Vorstenbosch

Gilde koning is geworden Maarten Derks
Schutterskoning is geworden Bert v d Wetering

   
   


Nieuw Gildehuis St. Barbara Gilde Veghel officieel geopend

Afgelopen zaterdag 13 maart is het nieuwe onderkomen van het Sint Barbara Gilde aan de Geerkens officieel in gebruik genomen. In aanwezigheid van vele genodigden, waaronder Burgemeester Ina Adema en enkele Wethouders opende verantwoordelijk Wethouder Rini van Rinsum de toegangsdeur door middel van een, door jongste gildenlid en tamboer Alex Manesse aangeboden, versierde sleutel.

Daarvoor waren de gasten al getrakteerd op een voltallig optrekkend gilde, dat roerende trommen en zwaaiende vendels naar het gildenhuis was gekomen.
Lovende woorden waren er van de wethouder Rini van Rinsum over de wijze waarop het nieuwe gilde-onderkomen is gerealiseerd. De vele vrijwillige handen en de medewerking van Gemeente en bedrijven hebben in korte tijd een prachtig en stijlvol resultaat opgeleverd. Nadat Gildeheer Ard Smulders het gildehuis had gezegend, werden deze vrijgegeven voor bezichtiging. Onder het genot van een drankje en een hapje werd de middag vervolgens gezellig voortgezet.

Het Sint Barbara Gilde betrekt hiermee haar derde onderkomen sinds zij in 1980 is ontslapen (heropgericht). Tot 1996 genoot het gilde de gastvrijheid van Hotel de Oude Barrière aan de Udenseweg. Daarna werd de huidige locatie in eigen beheer aan de Geerkens betrokken. Bijna 15 jaar heeft dit gebouw als onderkomen en uitvalsbasis van het gilde gediend.
Omdat de fundering op sommige plaatsen verzakte en het dak lekkages ging vertonen werd de gemeente jaren geleden om vervanging van het onderkomen gevraagd. Door de verhuizing van de Franciscusschool naar de Vondelstraat kwamen daar noodgebouwen vrij. Veertien van deze koppelbare units vormen de basis voor het huidige gildehuis. Daarmee heeft het gilde nu een oppervlakte van 246 m2 tot haar beschikking. Het grootste deel hiervan is ingericht als ontspannings- en vergaderruimte. Daarnaast beschikt het gebouw over een ruime dames-, heren- en invalidetoiletfaciliteiten. De mooie mahoniehouten bar,die de naam heeft gekregen van onze onlangs overleden gildebroeder en barman Bart van de Donk. Samen met de ruime werk-, opslag- en kantoorruimtes vormen zij een stijlvol en functioneel geheel waar de gildebroeders en -zusters de komende jaren naar hartenlust en intensief gebruik van gaan maken.

Het Sint Barbara Gilde uit Veghel is in 1980 ontslapen, maar bestond al in 1505. In archieven werd toen al melding gemaakt van haar bestaan. Zij probeert op traditionele wijze de cultuur-historische waarden van het gildenwezen te bewaren. Handhaving en trouw aan de wereldlijke en kerkelijke macht staan hoog in het vaandel. Het gilde bestaat momenteel uit 55 leden. Naast de ceremoniële activiteiten, zoals Dodenherdenking en Koninginnedag neemt zij deel aan gildendagen van collega-gilden in de regio en in het buitenland. Het gilde luistert Heilige missen op, zoals de meiviering in de St. Jan en de openluchtmis bij de Sint Antoniuskapel op het Ham in juni. Ook doet zij mee aan diverse competities geweer- en kruisboogschieten op de wip, standaardrijden, tamboeren, bazuin blazen, vendelen en jeu des boules. Inmiddels zijn daarmee al vele prijzen binnengehaald. Op de overige gildenavonden wordt daarnaast ook nog een interne rik- en jeu des boulescompetitie afgewerkt. Want naast het zware jaarlijkse officiële programma wordt gezelligheid binnen het gilde erg gewaardeerd.

Meer info: Paul Wonders St. Barbara Gilde Veghel, PR-zaken 06-81220696
paul.wonders@xs4all.nl


Kaderdag sterkt vertrouwen van jeugdleden.

Winnaars Kaderdag 2009 Heeswijk
Gildenkring Hoge Schuts organiseerde op 5 april 2009 weer de jaarlijkse kaderdag. Het Sint Willebrordusgilde Heeswijk was dé locatie waar de kaderdag mede dank zij het mooie weer en de goedgemutste jeugdleden weer een succes werd.
De kaderdag is een jaarlijks terugkerende dag waarbij jeugdleden van de gilden van de in wedstrijdverband hun kunnen tonen op de onderdelen vendelen, trommen en bazuinblazen. De kaderdag kan gezien worden als een oefenwedstrijd. De deelnemers worden hetzelfde beoordeeld als op wedstrijden, maar daarnaast worden er door de jury nog specifieke aanwijzingen en tips gegeven voor de individuele deelnemers. Deze tips en aanwijzingen kunnen meegenomen worden in de voorbereiding op de wedstrijden op de gildedagen.
De kaderdag is dus een geschikte gelegenheid om een eerste wedstrijdervaring op te doen. Als gastgilde was het Sint Bavogilde uit Raamsdonkveer uit Gildenkring Baronie en Markiezaat aanwezig. Dit gilde is in het bezit van een groot aantal jeugdleden wat laat zien dat onder jongeren het gildewezen leeft en dat zij het ervaren als een leuke vrijetijdsbesteding met daarin een veelvoud van verschillende sportieve elementen zoals de schiet-, trom-, vendel-, bazuin- en het Jeu de Boules wedstrijden. Ook komen jeugdige paardrijders voor bij de gilden die zich bekwamen in het standaardrijden bij de gilden wat inhoud het vrijmaken van de wegen voor de gilden bij een optocht en het deelnemen aan dressuurwedstrijden.
De kaderdag startte om 10.00 uur. Het was al meteen een ongedwongen sfeer wat resulteerde in het met veel plezier deelnemen aan de diverse wedstrijden voor de jeugdleden. Alle deelnemende jeugdleden van de gildenkring ontvingen een leuke geldprijs en de winnaars van de trom-,vendel- en bazuinwedstrijden ontvingen ieder een prachtige wisseltrofee. Rest ons namens Gildenkring Hoge Schuts iedereen waaronder zeker de juryleden, het gilde uit Heeswijk en de deelnemers te bedanken voor deze geweldige geslaagde jeugddag.
We feliciteren de winnaars, uit Erp Gerko van Dinter-vendelen en uit Nuland Niek van der Dussen- bazuinblazen en uit Dinther Bob Verhoeven- trommen

Jan Schakenraad.


Verslag Kaderdag van Gildenkring "Hoge Schuts" 5 april 2009 te Heeswijk.

Op een zonnige zondagmorgen rond de klok van tien uur werden alle jeugdige vendeliers, tamboers en bazuinblazers welkom geheten door Hoofdman Jan Schakenraad.
Vervolgens zijn de vendeliers en tamboers/bazuinblazers bij commissie geweest voor uitleg over inschrijving en wedstrijden zelf.
Er waren 11 vendeliers van 6 gilden. Daarnaast waren 3 vendeliers van St Bavo uit Raamsdonk. aanwezig.
Bij het veldje zijn alle deelnemers ingeschreven en op volgorde hiervan mochten ze allen hun oefening laten zien.

Ondanks het mooie weer, waren er van 2 vendeliers hun vlaggen gevallen.
Er zijn opmerkingen op de formulieren gemaakt, er waren vier grote vendeliers die als jurylid wilden helpen. Er werden 2 veldjes gebruikt om de wedstrijden tijdig te kunnen eindigen.
Gerco van Dinther heeft de wisseltroffee gewonnen, aangezien hij het hoogste punten aantal behaald heeft.

De uitslagen voor het vendelen waren als volgt:
Jeugd Klein
Naam Gilde Plaats jury1 jury2 totaal gemiddeld
Gerco van Dinter OLV-Catherina Erp 50 50 100 50
Florence vd Dussen Sint Joris Geffen 47 47,5 94,5 47,25
Janneke van Dinter OLV-Catherina Erp 46 46 92 46
Robin huismans St Sebastiaan Oss 40 41 81 40,5
Max van Dinther OLV-Catherina Erp 39 41 80 40
Tom Wertenbroek Sint Lambertus Maren-Kessel 47 44,5 91,5 45,75
Joris Hoefnagels Sint Joris Geffen 38 40 78 39

Jeugd Groot
Naam Gilde Plaats jury1 jury2 totaal gemiddeld
Dennis Voets St. Antonius Abt Nuland 47 48 95 47,5
Lars Blom Sint Barabara Dinther 47 47 94 47
Johan Hubers Sint Joris -Catherina Rosmalen 45 45 90 45
Rik Pelders Sint Antonius Abt Nuland 44 44 88 44 vlv

C-klasse
Naam Gilde Plaats jury1 jury2 totaal gemiddeld
Bram v Bergen St Sebastiaan Oss 48 46 94 47

St Bavo Raamdonk
Naam Gilde Plaats jury1 jury2 totaal gemiddeld jeugd groot
Patrick de Bont St Bavo Raamdonk 44 44 88 44 vlv
Elize de Bont St Bavo Raamdonk 44 44 88 44 jeugd klein
Inge de Bont St Bavo Raamdonk 42 40 82 41 jeugd klein

Vanuit het vorige jaren had de commissie de juryleden gevraagd om de opmerkingen ook op de jury-formulieren te vermelden, dit is dit jaar ook weer in orde gekomen. Ook hebben alle deelnemers hun opmerkingen gekregen direct na het vendelen.
Een van de vier heeft ook halve punten op het formulier gegeven, dit is niet gebruikelijk.

Met dank aan het organiserende gilde Sint Willebrordus te Heeswijk voor de gastvrije ontvangst en het spontane inrichten van een tweede veldje op verzoek.

Namens vendelcommissie,
Henk van Helvoirt, Tiny Pijnenburg, Marc Somers


Verslag Kaderdag gildekring Hoge Schuts 5 april 2009 te Heeswijk.

Op 5 april 2009 waren de jeugtamboers en -bazuinblazers van de Hoge Schuts uitgenodigd bij het Heeswijkse Sint Willebrordusgilde voor de jaarlijkse kaderdag. Op het mooie gildeterrein nabij de Heeswijkse bossen waren de wedstrijdveldjes uitgezet.
Om wedstrijdervaring op te doen hadden we vandaag ook tamboers en bazuinblazers van het Sint Bavo Gilde uit Raamsdonk te gast. Evenals de jeugdleden van de Hoge Schuts wilden ook zij ten overstaan van een jury hun kunnen tonen. De trom-en bazuincommissie had daarom besloten om voor het trommen twee wedstrijdvelden te gebruiken. Een veld voor de tamboers van het gilde Sint Bavo uit Raamsdonk, aangevuld met de jeugdtamboers van de Hoge Schuts die tijdens het optreden niet marcheerden. Op het andere veld werden de jeugdtamboers beoordeeld die het volledige programma afwerkten, dus inclusief marcheren.
Bij het trommen hadden we dit jaar 14 deelnemers. Bij het bazuinblazen slechts 1 deelnemer. Niek van der Dussen van het Sint Antonius Abt Gilde uit Nuland mocht als enige jeugdbazuinblazer dan ook de wisseltrofee mee naar huis nemen.
Bij het trommen waren ten opzichte van voorgaande jaren geen nieuwe gezichten te zien bij de deelnemende jeugdtamboers. Maar desondanks hadden we met 14 deelnemers toch een mooi aantal. De strijd om de wisseltrofee ging tussen twee tamboers van Het Sint Barbara Gilde uit Dinther. Bob Verhoeven en Johan Dange behaalden een gelijk aantal punten . Maar op basis van de reglementen mocht Bob Verhoeven voor de eerste keer de wisseltrofee mee naar huis nemen.
De trom- en bazuincommissie van de Hoge Schuts wil het Sint Willebrordus Gilde uit Heeswijk bedanken voor de gastvrijheid. Daarnaast ook een woord van dank aan Wilbert van Rosmalen, U-klasse tamboer van het Sint Antonius Abt Gilde Nuland, voor het jureren.

Tromcommissie gildekring Hoge Schuts.

Uitslag trommen:
naam gilde punten
1 Bob Verhoeven Sint Barbara Dinther 77
2 Johan Dange Sint Barbara Dinther 77
3 Jasper Kop Sint Sebastiaan Oss 75
4 Niek vd Dussen Sint Antonius Abt Nuland 73,5
5 Jordy Colijn Sint Catharina-Sint Joris Rosmalen 72,5
6 Herman van Amstel OL Vrouwe & Catharina Erp 71,5
7 Anke vd Wetering Sint Antonius Abt Vorstenbosch 70,5
8 Raymond vd Cammen Sint Willebrordus Heeswijk 69
9 Wesly van Hirtum Sint Antonius Abt Nuland 69
10 Bram vd Pas Sint Willebrordus Heeswijk 67,5
11 Bryan Colijn Sint Catharina-Sint Joris Rosmalen 67
12 Daan vd Heijden Sint Antonius Abt Vorstenbosch 65
13 Eveline vd Heuvel Sint Antonius Abt Vorstenbosch 64,5
14 Joris van Amstel OL Vrouwe & Catharina Erp 63Onderscheiding voor Henk van Helvoirt.

Tijdens de voorjaarsvergadering van Gildenkring Hoge Schuts is Henk van Helvoirt onderscheiden middels een zilveren speld van de kring voor zijn 35 jarig-lidmaatschap van de vendelcommissie van Gildenkring Hoge Schuts.

Hoofdman Hans de Visser prees Henk voor zijn vele verdiensten voor de gildenkring. Henk is al die jaren en nog steeds zeer bedreven als commissielid en lid van de Overheid Hoge Schuts.

Gildenkring Hoge Schuts feliciteert Henk hiermee van harte.

     
     


Kruisboog Nieuws

Voor de komende competitie (en daarop volgende)wordt het inschrijfgeld € 8.00 voor de gehele competitie en € 2.00 voor een wedstrijd.
Voor de jeugd € 4.00 en € 1.00. Bijgevoegd is ook de nieuwe klasse indeling voor 2008/2009 (A-B en C klasse)

Download hier de nieuwe klasse indeling voor 2008/2009.


Verslag vleeswedstrijd  Nistelrode 19 Oktober 2008.
Het weer was goed een beetje wind maar droog.
Aantal deelnemers, 26 personen voor het kruisboog en 30 personen voor het geweerschieten
Er waren voor elk  onderdeel en de loterij waren een flinke aantal prijzen aanwezig.
Graag willen wij de aanwezige schut(s)ters bedanken voor deze mooie en geslaagde dag.  
vriendelijke gildegroet organisatie van deze vleeswedstrijd.
Prijsoverzicht Vleeschieten Hoge Schuts
KRUISBOOG
Prijs Aantal prijzen Omschrijving Schutter Gilde Plaats
           
Kampioen 9 Eerste plaats Jan v/d Heyden Sint Joris Gilde Geffen
      Tweede plaats Jos Coppens Sint Joris Gilde Geffen
      Derde plaats Twan Leenders St. Antonius Abt Nuland
      Vierde plaats Bert Vorstenbosch O.L.V. & Catharina Erp
      Vijfde plaats Frans van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Zesde plaats Peter v/d Broek Sint Antonius  Abt Vorstenbosch
      Zevende plaats John v/d Berg Sint Barbara Dinther
      Achtste plaats Francois van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Negende plaats Albert van Orsouw Sint Joris Gilde Geffen
             
Personeel 60 - 10 Eerste plaats Jos Coppens Sint Joris Gilde Geffen
      Tweede plaats Francois van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Derde plaats Twan Leenders St. Antonius Abt Nuland
      Vierde plaats Lambert van Tuyl Gilde Sint Lambertus Maren - Kessel
      Vijfde plaats Eric van Lent Gilde Sint Lambertus Maren - Kessel
      Zesde plaats Peter v/d Broek Sint Antonius  Abt Vorstenbosch
      Zevende plaats Jurgen Swinkels Gilde Sint Lambertus Maren - Kessel
      Achtste plaats Frans van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Negende plaats Jan v/d Heyden Sint Joris Gilde Geffen
      Tiende plaats Tonnie Ansems Gilde Sint Lambertus Maren - Kessel
             
Personeel 60+ 2 Eerste plaats Gerard van Schijndel Gilde Sint Lambertus Maren - Kessel
      Tweede plaats Goen Vorstenbosch O.L.V. & Catharina Erp
             
Jeugd   1 Eerste plaats Jordy Colijn Gilde  Sint Catharina - Sint Joris  Rosmalen
             
Prijsoverzicht Vleeschieten Hoge Schuts
GEWEER
Prijs Aantal prijzen Omschrijving Schutter Gilde Plaats
GEWEER
Kampioen 10 Eerste plaats Francois van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Tweede plaats Frans van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Derde plaats Lambert van Tuyl Gilde Sint Lambertus Maren - Kessel
      Vierde plaats Sjaan van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Vijfde plaats Marion  v/d Wetering Sint Antonius  Abt Vorstenbosch
      Zesde plaats Albert van Orsouw Sint Joris Gilde Geffen
      Zevende plaats Jan v/d Heyden Sint Joris Gilde Geffen
      Achtste plaats Frits Evers Sint Barbara Dinther
      Negende plaats Jo van Nuland Gilde  Sint Catharina - Sint Joris  Rosmalen
      Tiende plaats Bert v/d Wetering Sint Antonius  Abt Vorstenbosch
             
Personeel 60 - 10 Eerste plaats Francois van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Tweede plaats Frans van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Derde plaats Sjaan van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Vierde plaats John v/d Berg Sint Barbara Dinther
      Vijfde plaats Albert van Orsouw Sint Joris Gilde Geffen
      Zesde plaats Jos Coppens Sint Joris Gilde Geffen
      Zevende plaats Eric van Lent Gilde Sint Lambertus Maren - Kessel
      Achtste plaats Patricia Steenbakkers Gilde  Sint Catharina - Sint Joris  Rosmalen
      Negende plaats Frits Evers Sint Barbara Dinther
      Tiende plaats Jan v/d Heyden Sint Joris Gilde Geffen
             
Personeel 60+ 5 Eerste plaats Henk van Helvoirt St. Catharina - St. joris Rosmalen
      Tweede plaats Goen Vorstenbosch O.L.V. & Catharina Erp
      Derde plaats Jo van Nuland Gilde  Sint Catharina - Sint Joris  Rosmalen
      Vierde plaats Bert Vorstenbosch O.L.V. & Catharina Erp
      Vijfde plaats Annie van Nuland Gilde  Sint Catharina - Sint Joris  Rosmalen
             
Jeugd   1 Eerste plaats Jordy Colijn Gilde  Sint Catharina - Sint Joris  Rosmalen
             
Kunst en Geluk 10 Eerste plaats Francois van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Tweede plaats John v/d Berg Sint Barbara Dinther
      Derde plaats Bert v/d Wetering Sint Antonius  Abt Vorstenbosch
      Vierde plaats Albert van Orsouw Sint Joris Gilde Geffen
      Vijfde plaats Marion  v/d Wetering Sint Antonius  Abt Vorstenbosch
      Zesde plaats Henk van Helvoirt St. Catharina - St. joris Rosmalen
      Zevende plaats Lambert van Tuyl Gilde Sint Lambertus Maren - Kessel
      Achtste plaats Frans van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Negende plaats Sjaan van Hirtum O.L.V. & Catharina Erp
      Tiende plaats Peter van Helvoort Sint Joris Berlicum
             


Verslag Kaderdag van gildenkring de “Hoge Schuts” 13 april 2008 te Dinther

 

Op een niet al te zonnige zondagmorgen rond de klok van tien uur werden alle jeugdige vendeliers, tamboers en bazuinblazers welkom geheten door Hoofdman Eugene van Bouwdijk-Bastiaanse.

Vervolgens zijn de vendeliers en tamboers/bazuinblazers bij commissie geweest voor uitleg over inschrijving en wedstrijden zelf.

Er waren 15 vendeliers van 7 gilden. Voor het bazuinblazen waren 2 deelnemers en bij het trommen waren 16 deelnemers.

Bij het veldje zijn alle deelnemers ingeschreven en op volgorde hiervan mochten ze allen hun oefening laten horen en zien.

 

Vanwege het winderige weer, waren er van 2 vendeliers hun vlaggen gevallen.

Een van de juryleden heeft vlag laten vallen wel verwerkt in de punten, de andere heeft alleen opmerking op het formulier gemaakt, er waren twee grote vendeliers die als jurylid wilden helpen.

Een van de twee heeft ook halve punten op het formulier gegeven, dit is niet gebruikelijk.

 

De uitslagen voor het vendelen waren als volgt:

 

Jeugd Klein:

 

Naam

Gilde

plaats

jury1

jury2

totaal

gemiddeld

 

  1

Dennis Voets

St. Antonius Abt

Nuland

49

49

98

49

 

  2

Edwin Thissen

Sint Lambertus

Maren-Kessel

48

48,5

96,5

48,25

 

  3

Tom Wertenbroek

Sint Lambertus

Maren-Kessel

47

44,5

91,5

45,75

 

  4

Remco Ubert

Sint Lambertus

Maren-Kessel

45,5

44,5

90

45

 

  5

Florence vd Dussen

Sint Joris

Geffen

44

44

88

44

 

  6

Maik Voets

St. Antonius Abt

Nuland

45

42,5

87,5

43,75

 

  7

Janneke van Dinter

OLV-Catherina

Erp

44

42,5

86,5

43,25

 

  8

Max van Dinther

OLV-Catherina

Erp

43

43

86

43

 

  9

Joris Hoefnagels

Sint Joris

Geffen

42

42

84

42

 

10

Lorenzo vd Dussen

Sint Joris

Geffen

45

44

89

44,5

vlv

 

 

Jeugd Groot:

 

Naam

Gilde

plaats

jury1

jury2

totaal

gemiddeld

 

1

Lars Blom

Sint Barabara

Dinther

49

50,5

99,5

49,75

 

2

Johan Hubers

Sint Joris -Catherina

Rosmalen

47

47,5

94,5

47,25

 

3

Paulo vd Dussen

Sint Joris

Geffen

46

46,5

92,5

46,25

 

4

Rik Pelders

Sint Antonius Abt

Nuland

44

43

87

43,5

 

5

Wyko vd Wijgert

Sint Willibrordus

Heeswijk

49

45,5

94,5

47,25

vlv

 

Lars Blom won de wisseltrofee bij het vendelen.

Rob vd Wetering heeft voor 2e keer op rij de wisseltrofee van het trommen gewonnen.

Bij het bazuinblazen was de wisseltrofee voor de 3e keer op rij voor David v Schijndel uit Oss, die het beeldje nu mag behouden en commissie gaat weer een nieuw beeldje regelen.

 

 

Vanuit de vorige jaren had de commissie de juryleden gevraagd om de opmerkingen ook op de jury-formulieren te vermelden, dit is dit jaar ook weer in orde gekomen. Ook hebben alle deelnemers hun opmerkingen gekregen direct na het vendelen.

 

Met dank aan het organiserende gilde Sint Barbara te Dinther.

 

Namens vendelcommissie,

 

Henk van Helvoirt, Tiny Pijnenburg, Marc Somers


Verslag trom- en bazuincommissie Kaderdag Hoge Schuts 13 april 2008 te Dinther

Op 13 april 2008 werd de jaarlijks terugkerende kaderdag van de Hoge Schuts georganiseerd. Het Sint Barbara Gilde uit Dinther was dit jaar de gastheer. Het weer was in vergelijking met vorig jaar ronduit slecht. Er dreigden donkere wolken boven Dinther en de temperatuur kwam net boven de tien graden Celsius uit. Tijdens de kaderdag van vorig jaar (15 april 2007) werden er in een stralende zon nog zomerse temperaturen bereikt.

Ondanks het slechte weer was er een goede opkomst bij de tamboers. Er namen 16 tamboers deel aan de wedstrijden, waaronder één C-klasse tamboer. De opkomst bij het bazuinblazen, waar net als in 2007 2 bazuinblazers deelnamen, viel tegen.

De kaderdag is een geschikte gelegenheid voor tamboers en bazuinblazers om een eerste wedstrijdervaring op te doen. De meer ervaren tamboers en bazuinblazers kunnen tijdens de kaderdag een nieuw ingestudeerd muziekstuk laten horen.

Dit jaar waren de deelnemende tamboers een mooie mix van ervaren jeugdtamboers en daarnaast ook beginnelingen. De ervaren jeugdtamboers lieten bijvoorbeeld al muziekstukken horen die zelfs in de allerhoogste tromklasse niet zouden misstaan. De beginnelingen zetten daarentegen hun eerste passen op het wedstrijdveld. Rob van de Wetering uit Vorstenbosch wist evenals vorig jaar de eerste plaats te bemachtigen bij het trommen. Niek van der Dussen uit Nuland eindigde met een gelijk aantal punten, maar op basis van de reglementen als tweede.

Ondanks het groeiend aantal actieve bazuinblazers binnen de Hoge Schuts, was de opkomst met slechts 2 deelnemers weer laag. David van Schijndel uit Oss wist voor de derde keer op rij de wisseltrofee mee naar huis te nemen en mag hem nu definitief houden. Ook dit jaar versloeg hij Niek van der Dussen in een tweestrijd, die hierdoor evenals bij het trommen een tweede plaats behaalde.

De trom-en bazuincommissie wil het Sint Barbara Gilde Dinther bedanken voor hun gastvrijheid.

Namens de trom- en bazuincmmissie,

P. v Amstel     J. vd Heijden
D. Bijveld     A. Tielemans
B. Habraken


Download hier de totale uitslagen lijst.


Verslag Kaderdag van gildenkring de "Hoge Schuts" 15 april 2007 te Vorstenbosch.

Op een zonnige zondagmorgen rond de klok van tien uur werden alle jeugdige vendeliers, tamboers en bazuinblazers welkom geheten door Hoofdman Maarten Hoefs.
Er waren 12 vendeliers van 6 gilden. Voor het bazuinblazen waren 2 deelnemers en bij het trommen waren 22 deelnemers.
Het gilde van Heeswijk had zich afgemeld ivm overlijden van gildebroeder Bert Langenhuijzen.
De veldjes waren van te voren netjes aangelegd, iedere discipline had zijn eigen veldje.
Bij het veldje zijn alle deelnemers ingeschreven en op volgorde hiervan mochten ze allen hun oefening laten horen en zien. Vanwege het mooie weer was er geen enkele vlag gevallen.

Er was een groot aantal deelnemers ondanks dat Heeswijk niet vertegenwoordigd was en vanwege het mooie weer, verder was er twee grote vendeliers die als jurylid wilden helpen.

De uitslagen voor het vendelen waren als volgt:

Jeugd Klein:
Vendelier gilde Plaats punten
Gerko van Dinter OLV-Catherina Erp 44,5
Lars Blom St.Barbara Dinther 42,5
Paulo vd Dussen Sint Joris Geffen 42,5
Lorenzo vd Dussen Sint Joris Geffen 41
Dennis Voets St. Antonius Abt Nuland 41
Johan Hubers Sint Joris -Catherina Rosmalen 39,5

Niet volledige tijd gevendeld:
Dennis Coppens Sint Joris Geffen 40,5 4 min 20
Florence vd Dussen Sint Joris Geffen 40 4 min 20
Mike Voets St. Antonius Abt Nuland 41 3 min
Yoeri Vogels St. Antonius Abt Vorstenbosch 40 3 min

Er waren 4 vendeliers die hun tijd niet vol gemaakt hadden en daardoor ingedeeld op basis van de gevendelde tijd. De puntenbeoordeling is namelijk onafhankelijk van de gevendelde tijd.

Jeugd Groot:
Vendelier gilde Plaats punten
Jori Blatter Sint Antonius Abt Nuland 49,0
Rens v Orsouw Sint Joris Geffen 46,5

Vanuit het vorige jaar had de commissie de juryleden gevraagd om de opmerkingen ook op de jury-formulieren te vermelden, dit is dit jaar ruimschoots in orde gekomen. Ook hebben alle deelnemers hun opmerkingen gekregen direct na het vendelen.

Met dank aan het organiserende gilde Sint Anthonius Abt te Vorstenbosch, ook voor extraatje in vorm van Mars met pen en sleutelhanger van EST2006.

Namens vendelcommissie,

Henk van Helvorit, Tiny Pijnenburg, Marc Somers


Verslag Kaderdag van gildenkring de "Hoge Schuts" 9 april 2006 te Rosmalen (Trommen & Bazuinen).

Opgeluchte gezichten waren er te zien op zondag 9 april 2006 tijdens de jaarlijkse kaderdag van Gildekring 'Hoge Schuts'. Opgeluchte gezichten vanwege het mooie weer. De dag voorafgaand aan de kaderdag was er ontzettend veel regen gevallen, maar op zondagmorgen stond er een strak blauwe lucht. Gelukkig maar voor de deelnemende vendeliers, tamboers en bazuinblazers maar ook voor het organiserende gilde Sint Catherina - Sint Joris Rosmalen.

De kaderdag is een jaarlijks terugkerende dag waarbij jeugdleden van de gilden van de Gildenkring 'Hoge Schuts' in wedstrijdverband hun kunnen tonen op de onderdelen vendelen, trommen en bazuinblazen. Ook vendeliers, tamboers en bazuinblazers uitkomend in de klasse C mogen deelnemen. De kaderdag kan gezien worden als een oefenwedstrijd. De deelnemers worden hetzelfde beoordeeld als op wedstrijden, maar daarnaast worden er door de jury nog specifieke aanwijzingen en tips gegeven voor de individuele deelnemer. Deze tips en aanwijzingen kunnen meegenomen worden in de voorbereiding op de wedstrijden op de gildedagen.

De kaderdag is dus een geschikte gelegenheid om een eerste wedstrijdervaring op te doen. De meer ervaren deelnemers kunnen tijdens de kaderdag een nieuw ingestudeerd muziekstuk laten horen of een nieuwe vendelslag laten zien. De kaderdag vindt ieder jaar plaats op de tweede zondag van april.

Een historisch feit was dat bazuinblazers dit jaar voor het eerst deelnamen aan de kaderdag. Er namen enkel jeugdleden deel. De 'ervaren' David van Schijndel van het gilde Sint Sebastinaan uit Oss won. Tweede en derde werden respectievelijk Simone van de Wijgert van het gilde Sint Willebrordus Heeswijk en Niek vd Dussen van het gilde Sint Antonius Abt Nuland. Beide namen voor het eerst deel aan een bazuinwedstrijd.

Bij het trommen waren er dit jaar slechts 12 deelnemers, in vergelijking met het aantal van 18 deelnemers vorig jaar. Evenals bij het bazuinblazen enkel jeugdleden. De nummers 1 en 2 bij het trommen waren dezelfde tamboers als vorig jaar. Harm vd Schoot van het gilde Sint Antonius Abt Nuland won weer voor Jelle vd Wetering van het gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch. De totale uitslag van het trommen en bazuinblazen volgt onderaan.

De trom- en bazuincommissie wil via deze weg Jos Schuts uit Heeswijk bedanken voor het jureren bij het trommen. Wout de Haas uit Nuland bedankt voor het jureren bij het bazuinblazen. Als laatste het gilde Sint Catherina - Sint Joris Rosmalen bedankt voor de gastvrijheid.

De trom- en bazuincommissie, D. Bijveld, H. vd Sanden, B. Habraken, A. Tielemans en J. vd Heijden

Uitslag trommen kaderdag 2006:

Harm vd Schoot  St. Antonius Abt  Nuland  79,5 punten 
Jelle vd Wetering  St. Antonius Abt  Vorstenbosch  74 punten 
Niek Timmermans  St. Antonius Abt  Nuland  72,5 punten 
Niek v. Dussen  St. Antonius Abt  Nuland  69 punten 
Wesley v. Hirtum   St. Antonius Abt  Nuland  68,5 punten 
Johan Dangé  St. Barbara  Dinther  68,5 punten 
Rob vd Wetering  St. Antonius Abt  Vorstenbosch  68 punten 
Dennis Voets  St. Antonius Abt  Nuland  68 punten 
Kevin Voets  St. Antonius Abt  Nuland  67,5 punten 
10  Bob Verhoeven  St. Barbara  Dinther  67,5 punten 
11  Anke vd Wetering  St. Antonius Abt  Vorstenbosch  67 punten 
12  Raymond vd Cammen  St. Willebrordus  Heeswijk  66 punten 

Uitslag bazuinblazen kaderdag 2006:

David v. Schijndel  St. Sebastiaan  Oss  62,5 punten 
Simone vd Wijgert  St. Willebrordus   Heeswijk  61 punten 
Niek vd Dussen  St. Anthonius Abt  Nuland  60 punten 

Verslag Kaderdag van gildenkring de "Hoge Schuts" 9 april 2006 te Rosmalen (Vendelen).

Op een zonnige zondagmorgen rond de klok van tien uur werden alle jeugdige vendeliers, tamboers en bazuinblazers welkom geheten door Hoofdman Henk van Helvoirt. De veldjes waren van te voren netjes aangelegd, iedere discipline had zijn eigen veldje. Bij het veldje zijn alle deelnemers ingeschreven en op volgorde hiervan mochten ze allen hun oefening laten horen en zien. Ondanks de stevige wind is geen enkele vlag gevallen.

Er waren niet zoveel deelnemers ondanks het mooie weer, verder waren er 3 grote vendeliers die als juryleden wilden helpen. Er waren 9 deelnemers van 5 gilden. Er waren ook 2 jeugd groot vendeliers aanwezig van het nieuw gilde uit Boekel die buiten prijzen om meededen.

De uitslagen waren als volgt:

Jeugd Klein:

Vendelier  Gilde  Plaats  geb datum  punten 
Paulo vd Dussen  Sint Joris  Geffen  1-1-1994   45,3 
Vincent de Vries   Sint Sebastiaan  Oss  25-1-1995  43,7 
Gerlo van Dinther  OLV-Catherina  Erp  19-3-1997  41,7 
Raymond vd Cammen  Sint Willebrordus  Heeswijk  24-1-1993  41 
Lorenzo vd Dussen  Sint Joris  Geffen  8-3-1996  40 
Johan Hubers  Sint Joris -Catharina  Rosmalen  12-3-1994  38 

Jeugd Groot:

Vendelier  gilde  Plaats  geb datum  punten 
Wyko vd Wijgert  St Willebrordus  Heeswijk  16-3-1992  46,7 
Jori Blatter  Sint Antonius abt   Nuland   29-10-1991   45,3 
Rens v Orsouw  Sint Joris  Geffen  24-9-1992  43,3 

Boekel:

Vendelier  gilde  Plaats  geb datum  punten 
Peter vd Ven  Sint Agatha  Boekel  3-6-1992  39,3 
Stefan Biemans  Sint Agatha  Boekel  25-12-1992  42,3 

Voor het volgende jaar gaat commissie de juryleden vragen om de opmerkingen ook op de jury-formulieren te vermelden. Wel hebben alle deelnemers hun opmerkingen gekregen direct na het vendelen. Er waren slechts 3 vendeliers die na het verlaten van het veld hun vlag op de grond zetten met een afgroet.

Met dank aan het organiserende gilde Sint Joris-Sint Catharina te Rosmalen.

Namens vendelcommissie,

Henk van Helvorit, Tiny Pijnenburg, Marc Somers


Verslag Vendelcommissie kaderdag Gilde Kring "De Hoge Schuts"

10 april 2005 te Nistelrode.

Om 10:00 uur werden we welkom geheten door Hoofdman Ton Vorstenbosch in de Gildenhof. Het weer werkte mee ondanks de voorspelde regen konden de wedstrijden buiten plaatsvinden. Wel was er in geval van minder weer een binnen gelegenheid voorzien met de jeu-des-boules hal naast de Gildenhof. Dit jaar was het aantal deelnemers met 11 iets hoger dan vorig jaar, er waren slechts deelnemers uit 3 gilden: Geffen, Heeswijk en Nuland. Boodschap naar de gilden: "Houd u jeugd actief, dan blijft uw gilde actief!"

Voor jurering van de deelnemers werd Daniel van Roosmalen uit Nuland, bijgestaan door zijn vader Jo, samen met commissielid Marc Somers bereid gevonden. Op deze manier kunnen nieuwe juryleden ervaring opdoen met jureren en vendeliers krijgen verbeterpunten aangegeven om te oefenen.

De uitslag zag er als volgt uit:

Kleine Jeugd tot 14 jaar (geboortejaar tot 1992):

Nr Naam Gilde Plaats Aantal punten:
1 Wyco vd Wijgert Sint Willebrordus Heeswijk 48.0
2 Raymond vd Cammen Sint Willebrordus Heeswijk 46.5
3 Paola vd Dussen Sint Joris Geffen 45.5
4 Rens van Orsouw Sint Joris Geffen 45.25
5 Michelle vd Cammen Sint Willebrordus Heeswijk 45.0
6 Lorenzo vd Dussen Sint Joris Geffen 40.5
7 Monique vd Cammen Sint Willebrordus Heeswijk 40.0
8 Dennis Coppens Sint Joris Geffen 40.0
9 Florence vd Dussen Sint Joris Geffen 36.0

Grote Jeugd 14-16 jaar (geboortejaar 1991 tot 1989):

Nr Naam Gilde Plaats Aantal punten:
1 Jori Blatter Sint Antonius Abt Nuland 48.5
2 Ilvy de Visser Sint Willebrordus Heeswijk 44.0

Voor de wisseltroffee was Jori Blatter met een half punt voorsprong op Wyco vd Wijgert de winnaar. Al met al was het een geslaagde voormiddag,

Met dank aan het organiserende gilde Sint Antonius en St Catherina voor de goede verzorging en gastvrijheid voor de deelnemers, ouders, juryleden en commissieleden. Namens de Vendelcommissie

Henk van Helvoirt, Tiny Pijnenburg en Marc Somers


Verslag Tromcommissie kaderdag Gilde Kring "De Hoge Schuts"

Het St. Antonius Abt - St. Catharina gilde uit Nistelrode was dit jaar onze gastheer tijdens de jaarlijkse kaderdag van gildenkring "de Hoge Schuts". Ze hadden hun eigen accommodatie gekozen om onze jeugdige tamboers te ontvangen.

Er was dit jaar weer een zeer goede opkomst , maar liefst 18 tamboers. Dat deze tamboers afkomstig waren van slechts 4 gilden , is toch wel jammer. Deze dag is bij uitstek de dag voor jeugdtamboers om hun kunnen te laten zien en beoordelen. Jammer ook dat er geen C- tamboers meededen.

Voor de jeugdleden was de kaderdag weer een leerzame dag. Voor een aantal was het de eerste keer dat ze tegenover een jury stonden en dus ook voor het eerst "lopen op je mars"(toch wel moeilijk, he` jongens). Voor de grotere tamboers was dit de kans om de nieuwe marsen te slaan en zo nog een beetje aan de mars te schaven.

De juryleden hebben weer geprobeerd om opmerkingen op te schrijven waar de tamboertjes echt wat mee kunnen.

Verder willen wij het gilde uit Nistelrode hartelijk danken voor hun gastvrijheid.

Hieronder volgen de uitslagen :

    Naam  Punten  Gilde
1 Harm vd Schoot 83 Nuland
2 Jelle vd Wetering 80.5 Vorstenbosch
3 Dennis Tielemans 80.5 Nuland
4 Jan vd Elzen 79 Dinther
5 Luuk vd Heijden 75 Dinther
6 Johan Dange 71 Dinther
7 Niek vd Dussen 71 Nuland
8 Rob vd Wetering 70.5 Vorstenbosch
9 Niek Timmermans 70 Nuland
10 Mark vd Biezen 70 Nuland
11 Bob Verhoeven 67.5 Dinther
12 Raymond vd Cammen 67 Heeswijk
13 Wesly v Hirtum 65 Nuland
14 Dennis Voets 64 Nuland
15 Kevin Voets 62 Nuland
16 Michelle vd Cammen 61 Heeswijk
17 Monique vd Cammen 60 Heeswijk
18 Robin Verhoeven 26 (alleen roffel) Dinther

Met Gilde Groet,

D. Bijveld B. Habraken J. vd Heijden


KRINGGILDENDAG HOGE SCHUTS OP 5 JUNI 2005 TE VEGHEL.

Op zondag 5 juni 2005 organiseert het St. Barbaragilde Veghel met medewerking van de Overheid Hoge Schuts de jaarlijkse Gildendag van de oudste gildenkring van Nederland "De Hoge Schuts". Op die dag herdenkt het Veghelse Sint Barbaragilde dat het 25 jaar geleden uit haar slaap is ontwaakt. Tevens herdenkt zij het 500-jarig bestaan. In het gemeente-archief is een oude akte gevonden uit het jaar 1505 waarin het St. Barbaragilde reeds wordt vernoemd.

De Gildendag zal iets anders verlopen dan U gewend bent. Alle aktiviteiten en wedstrijden vinden plaats in het centrum van Veghel zodat de plaatselijke bevolking er meer bij betrokken kan worden. Centraal punt is theater "De Blauwe Kei". Van daaruit wordt 's morgens naar de kerk vertrokken en na de viering zal daar voor alle gildenbroeders en gildenzusters broodjes en koffie klaarstaan.

Ook de erewijn wordt door het gemeentebestuur in de Blauwe Kei aangeboden. Hiervoor zullen van ieder gilde 4 personen worden uitgenodigd.

De optocht gaat door de straten in het centrum van Veghel en zal 1400 meter lang zijn. Mensen die slecht ter been zijn en toch aan de massale opmars willen meedoen, kunnen bij Blokker instappen. De massale opmars zal op het Stadhuisplein plaatsvinden.

Direkt hierna beginnen de wedstrijden eveneens in het centrum. Plattegrondjes zullen worden toegezonden.

Wij hopen op een stralende dag en langs deze weg wil ik u allen alvast van harte welkom heten in ons mooie Veghel en u allen een fijne Gildendag toewensen.

Voorafgaande aan de kringgildendag zal op zaterdag 4 juni een receptie worden gehouden van 17.00 tot 19.00 uur, eveneens in theater "De Blauwe Kei" te Veghel. Ook hier bent u van harte welkom.


Tot ziens in Veghel

John Rams
Staande Deken - St. Barbaragilde


Gildenkring de "Hoge Schuts"

Naar goed gebruik en traditie zal ook in 2003 de kleine kring gildendag gehouden worden, beter bekend als de gildendag "Hoge Schuts". Dit jaar heeft het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde uit Erp de eer deze dag te organiseren, zo'n organisatie heeft net zo veel om het lijf als een gildendag van kring Maasland of een ander groter gilde feest, immers alle ingrediënten en disciplines moeten er in vertegenwoordigd zijn, zij het allemaal in kleinere vormen. Nieuwe Hoofdman, gildenkring de 'Hoge Schuts', Hans de Visser Kortom voor elk gilde steeds weer een uitdaging, zeker als het gilde zoals in Erp weinig leden telt, dan wordt de last verdeeld over minder schouders. De goede vrede bewaren, kan dan uitsluitend door begrip voor elkaar te hebben, en de eensgezindheid hoog te houden. Een eigenschap die in elk gilde aanwezig moet zijn , per slot vieren wij als gilden de broederschap hoog in het vaandel. Deze broederschap altijd blijven doorvoeren is niet zo'n simpele zaak als dat het warme woord met zich meebrengt, iedereen heeft op z'n tijd wel eens zijn of haar nukken. Op het moment dat je jezelf daar op betrapt is het een schone zaak je eigen persoon even recht te zetten, door extra alert te zijn op je eigen leefomgeving en je mede gildenmensen, geef vaker een compliment, ben vriendelijk, geef een bedankje, een schouderklopje, ook al gaat de ander een keer de fout in, blijf hoffelijk,----- en zie de broederschap die wij allen willen uitdragen is niet zo ver weg. Deze woorden zijn bedoeld om weer te geven dat het niet altijd even simpel is om je als gildebroeder of gildezuster te gedragen, het feit dat we de gilden hoog houden moet voor de gemeenschap merkbaar zijn, we hebben hierin een voorbeeldfunctie, deze moet als het ware van ons afstralen, zo werken wij ook mee aan een beter leefklimaat in onze gemeenschap. Voor het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde uit Erp is zo'n dag een uitgelezen kans om hun gilde te profileren en hierdoor meer mensen en vooral jeugd warm te krijgen om zich aan te sluiten bij hun gilde. Een groter Gilde geeft automatisch een breder draagvlak, de dingen komen dan gemakkelijker voor elkaar omdat taken over meer schouders verdeeld kunnen worden. Erp de naam is klein maar krachtig, net zoals hun Gilde, toch spreek ik de wens uit, dat het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde in Erp zal groeien tot een mooi groot geheel en zich mag wentelen in de warme belangstelling van de Erpse gemeenschap. Maar eerst wensen wij jullie een mooie gildendag toe van gildenkring de "Hoge Schuts" 2003

Met Gildengroeten,
Hoofdman gildenkring de "Hoge Schuts"
Hans de Visser.Erp: 21-12-2001

Geacht bestuur,


De vier gilden uit Bernheze melden zich aan om de organisatie op zich te nemen van het Europees Schutterstreffen in 2006.

De Bernhezer gilden bestaan uit de volgende gilden:

Sint Barbara uit Dinther
Sint Antonius Abt uit Vorstenbosch
Sint Willebrordus uit Heeswijk
Sint Antonius Abt - Sint Catharina uit Nistelrode

Graag vernemen wij van u wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor het organiseren van het Europees Schutterstreffen.

De locatie die wij voorhanden hebben heeft voorheen al te maken gehad met een evenement waarop 60.000 bezoekers zijn ontvangen en waar zeker nog verdere uitbreiding mogelijk is.

Gezien vorige grote evenementen in de gemeente Bernheze door de aanwezige gilden zijn wij ervan overtuigd dat de ervaring die in de gilden van Bernheze aanwezig is zeker voldoende is om het evenement te doen slagen.

Wij gaan inmiddels verder met de voorbereidingen om zodoende later aan u een gedegen en verantwoord plan met alle facetten te tonen om in aanmerking te komen om het Europees schutterstreffen te mogen organiseren.

Wij hopen op een positief besluit uwerzijds en groeten u met vriendelijke Gildengroeten namens de gilden uit Bernheze.

Mocht u nog informatie willen hebben dan kunt u contact op nemen met het secretariaat en deze zal ze graag beantwoorden.


Het adres is:

secretariaat Bernhezer gilden.
J.C. Schakenraad -
Christinastraat 8
5469-AR Erp
Tel. 0413-212363
Email:
j.c.schakenraad@home.nl75 jarig bestaan gevierd van de 'Hoge Schuts' op 5 en 6 mei 2001

Zelden, doch ik verwacht nog nimmer, zal binnen de Hoge Schuts in een zo'n korte periode zulke grote veranderingen hebben plaatsgevonden, en zo'n groot feest georganiseerd en gevierd als in het weekend van 5 en 6 mei.

Hoofdman 'Hoge Schuts' Dhr. Jan v. Grunsven Begin 2000 werd gestart met een nieuwe Overheid van 5 gildenbroeders. Er werd voor het eerst in het bestaan Statuten gemaakt, en het Huishoudelijk Reglement werd grondig aangepakt en vernieuwd.

Dit alles in het jaar dat de Hoge Schuts 74 jaar bestond. Uiteraard kwamen we op het idee om in 2001 iets te moeten gaan doen vanwege het feit dat de Hoge Schuts dan 75 jaar bestond.

Een datum vinden om in 2001 iets te gaan organiseren viel niet mee en we konden geen geschiktere (lees latere) datum vinden om ons Jubileum uitgebreid te gaan vieren dan op 5 en 6 mei.

Gekozen werd voor de zaterdag 5 mei om een geslaagde poging te gaan ondernemen voor een wereldrecord vendelen, een receptie te organiseren, en door het Gemeentebestuur van de gemeente Sint Michielsgestel de erewijn aan te laten bieden aan de Koningen, Keizers, Hoofdlieden, Vaandeldragers en andere genodigden.

In een zeer korte periode is niet alleen door de Overheid, maar door nog meerdere gildebroeders en -zusters keihard gewerkt om op tijd alles gerealiseerd te krijgen. Met af en toe tegen het gestreste aan moet ik concluderen (enkele missers daar gelaten) dat we mede dankzij het Sint Jorisgilde uit Berlicum, die als gastheren optraden, het er niet slecht vanaf hebben gebracht. Er moest voor veel dingen worden gezorgd zoals; Sponsors, vele vendeliers benaderen via Internet of via andere kanalen, uitleg geven aan vele gilden voor de volgorde van het draaien, uitnodigingen versturen aan genodigden en gilden, loterij, accommodatie van de voetbalclub+manege+Jeu de Boules terrein, parkeren, Heilige Mis, optocht, etc.

Tijdens de opbouw van de accommodatie kregen we veel hulp van de meeste gilden. Jammer dat er ook gilden waren die we (te) weinig hebben gezien tijdens de opbouwfase en tijdens het afbreken.

Met de opening op zaterdag met het schenken van de Erewijn werd een begin gemaakt van ons jubileum weekend. Alhoewel verscheidene gemeenten eerst geen geldelijke bijdrage wilden geven kwamen tijdens de erewijn toch nog enkele honderden guldens los omdat de ene gemeente niet onder wou doen voor de andere, dit alles omdat troubadour Henk Habraken met enkele prachtige liedjes de gemeenten erdoor haalde.

Daarna werd na een generale repetitie het startschot gegeven, en onder het toeziend oog van onze Bisschop Monseigneur A. Hurkmans en de Europese Koning Harrie Ketels uit Nieuw -Dijk, werd er met maar liefst 289 vendeliers gevendeld en zal dit waarschijnlijk een record zijn, goed genoeg om in de het Guinness Boek of Records opgenomen te worden.

Daarna volgde een receptie en een feestavond die door vele werd bezocht. Jammer dat het wat later op de avond te koud werd zodat het niet al te laat werd.

Op de zondag werden we op het Mercurius plein door het gilde van Berlicum opgewacht met een lekker bakske koffie, om van daaruit te vertrekken naar de kerk voor het bijwonen van de Heilige Mis. Daarna via een korte optocht naar het feestterrein waar we na de massale opmars terug gingen naar de manege voor een gezamenlijke koffietafel, die door vele vrijwilligers tot in de puntjes werd verzorgd.

Daarna werd begonnen aan de diverse wedstrijden. Jammer dat er van te voren niemand aan gedacht had om de Jeu de Boules wedstrijden niet in de andere helft van de manege te laten houden, dat was veel dichterbij geweest als nu.

Na afloop van de wedstrijden werden de prijzen uitgereikt die door de Firma Andriessen werden gemaakt en waarvan Jan Schakenraad de ontwerper was. Ook werd de loterij gehouden en het was de familie van de Akker uit Heeswijk die met de hoofdprijs naar huis ging.

Nadat de volgende dag alles weer opgeruimd was konden we constateren dat we een geslaagd weekend achter de rug hadden.

Tot slot wil ik iedere gildenbroeder, gildenzuster, vrijwillige medewerkers en medewerksters heel hartelijk bedanken voor hun niet te missen arbeid.

Ook al onze sponsors, groot en klein of diegene die materialen voor niets hebben aangeleverd, heel hartelijk bedankt.

Ook het gilde uit Berlicum wil ik apart noemen. Als gastgilde hebben ze zeker een grote pluim verdiend en die wil ik ze bij deze ook geven.

Dank aan ieder, we hebben laten zien wat Broeder en Zusterschap, Trouw en Dienstbaarheid betekend. Laten we zo verder gaan met elkaar.

Hoofdman, Jan van Grunsven.


Diverse klantenknipsels uit de bekende dag- en weekbladen.......


Brabants Dagblad april 2001


de Bossche Omroep 13 mei 2001


Brabants Dagblad 7 mei 2001


De Brug 10 mei 2001


Stadskrant Veghel 10 mei 2001