Notulen van diverse vergaderingen.


Notulen schuttersvergadering 2019
Notulen Najaarsvergadering 2018
Notulen Voorjaarsvergadering 2019