Notulen van diverse vergaderingen.


Notulen schuttersvergadering 2020
Notulen Najaarsvergadering 2019
Notulen Voorjaarsvergadering 2019